acutecaretesting.org kombinuje odbornou literaturu s každodenní praxí v tématech týkajících se testování v urgentní péči

Vědomostní portál

Acutecaretesting.org je vědomostní odborný internetový portál sponzorovaný společností Radiometer, kombinující odbornou literaturu s každodenní praxí.

Na acutecaretesting.org naleznete klinické články napsané mezinárodními experty a zdravotníky, jako jsou lékaři, kliničtí chemikové, koordinátoři point-of-care, sestry, laboratorní pracovníci a respirační terapeuti.

To zajišťuje vysokou úroveň kvality a relevantnosti v tématech z oblasti testování v urgentní péči.


Vědomosti vytvářejí hodnotu

Témata, která naleznete na acutecaretesting.org:

  • Krevní plyny, elektrolyty, glukóza, laktát a kreatinin
  • Kardiální markery, hemostáza/koagulace a sepse
  • Testování v point-of-care, optimalizace procesu a informační management
  • Zajištění kvality, prevence preanalytických chyb a analytický proces

acutecaretesting.org je často uváděna v publikacích a na konferencích jako zdroj informací a má více než 27 000 registrovaných uživatelů a více než 21 000 předplatitelů po celém světě. 

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Zapomenuté heslo
Uživatel nenalezen
Odeslat
Zaměstnanec Radiometeru? Pro reset hesla zadejte Radiometer uživatelské jméno.
Zaslali jsme vám email pro reset hesla
Resetovat heslo
Heslo změněno
Vyžadována změna hesla
Pro přístup do MyRadiometer prosím změňte heslo.
Heslo změněno