Školení zákazníků

Ušetřete čas díky dobře vedeným školením na míru

V prostředí, kde rychlé rozhodování může zachraňovat životy, má správně nastavená úroveň kompetencí zásadní význam. Školení je součástí každodenního života většiny zdravotníků, kteří mají na obsluhu několika přístrojů příliš málo času. Pokud však není školení dostatečně plánované, cílené a řízené, znalosti vašeho personálu se mohou vytratit.

Školící program Radiometer vám pomůže efektivně vytvořit a spravovat kompetence na základě odpovědností vašeho personálu. Program se rovněž zaměřuje na plnění regulatorních předpisů a pomáhá vám zajistit, aby byly požadované kompetence dobře zakotvené, dokumentované a snadno přístupné na vyžádání.

5-složkové vysoce efektivní školení

Školící program Radiometer nabízí různé styly školení prostřednictvím opakování klíčových bodů, reflexe a praktického školení s cílem zajistit maximální využití stráveného času. Jedná se o vysoce efektivní školení a zahrnuje pět složek:

  • Plánování umožňuje vytváření individuálních plánů školení podle pozice školených pracovníků a požadované úrovně jejich kompetencí

  • Úvodní školení připraví školené osoby na praktický trénink formou vysoce kvalitního e-learningu, který umožní základní porozumění materiálu. To umožní školeným osobám reflektovat své znalosti a přípravit se na kladení kvalifikovaných otázek při pozdějším praktickém školení s cílem zajistit efektivní využívání času školených osob i školitele.

  • Praktické školení umožňuje školeným osobám provádět příslušné úkony a procesy pod přímým dohledem školitele.

  • Certifikace zahrnuje testování kompetencí a dokumentaci k regulatorním účelům.

  • Opětovná certifikace zajišťuje posílení znalostí a kontinuální shodu s předpisy.

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Zapomenuté heslo
Uživatel nenalezen
Odeslat
Zaměstnanec Radiometeru? Pro reset hesla zadejte Radiometer uživatelské jméno.
Zaslali jsme vám email pro reset hesla
Resetovat heslo
Heslo změněno
Vyžadována změna hesla
Pro přístup do MyRadiometer prosím změňte heslo.
Heslo změněno