Analyzátor ABL90 FLEX PLUS
Nyní s kreatininem a močovinou

Úvodní stránka > Testování krevních plynů > Analyzátor ABL90 FLEX PLUSAnalyzátor
ABL90 FLEX PLUS

Váš analyzátor krevních plynů pro point-of-care testování

19
parametrů
35
sekund
65
μL krve

19 kritických parametrů z jednoho velmi malého vzorku krve

Analyzátor krevních plynů ABL90 FLEX PLUS je určen k point-of-care testování  v rušném klinickém prostředí, např. na oddělení urgentního příjmu, JIP, novorozenecké JIP nebo na porodním sále, kde jsou rychlé výsledky z malého krevního vzorku životně důležité pro důležitá diagnostická rozhodnutí.

ABL90 FLEX PLUS poskytuje spolehlivé výsledky za pouhých 35 sekund pro 19 parametrů - krevní plyny, elektrolyty, metabolity a co-oxymetrie - ze stříkačky, kapiláry nebo uzavřené odběrové zkumavky. 

Vše z jednoho krevního vzorku o objemu pouhých 65 µL.

Tento rozšířený panel kritických parametrů při testování krevních plynů vám poskytuje větší klinický náhled tady a teď, což umožňuje jednat na základě výsledků a činit diagnostická rozhodnutí zachraňující životy.


pH | pCO2 | pO2 | sO2 | ctHb | FO2Hb | FCOHb | FMetHb | FHHb | FHbF | cK+ | cNa+ | cCa2+ | cCl- | cGlu | cLac | cCrea | cUrea | ctBil

Váš analyzátor krevních plynů s rozšířeným panelem měřených parametrů

Díky přidanému kreatininu a močovině nabízí nyní analyzátor ABL90 FLEX PLUS nejširší testovací panel kritických parametrů na světě v jedné kompaktní platformě.


S point-of-care výsledky kreatininu a močoviny získáte rychlý přehled o stavu ledvin svého kriticky nemocného pacienta


Podívejte se na video a zjistěte, jak analyzátor ABL90 FLEX PLUS nastavuje nové standardy z hlediska rychlosti měření, jednoduchosti použití, panelu měřených parametrů a spolehlivosti.

raising the bar with 19 parameters crea urea


Uvádíme první kompaktní platformu na světě s kreatininem a močovinou

Díky přidání kreatininu a močoviny do panelu parametrů nabízí analyzátor krevních plynů ABL90 FLEX PLUS nejširší rozsah parametrů kritické péče na jedné kompaktní platformě na světě.

Rozšíření nabídky testování analyzátoru ABL90 FLEX o kreatinin a močovinu znamená doplnění životně důležitého statimového profilu pro testování point-of-care.

S point-of-care výsledky kreatininu a močoviny získáte rychlý přehled o stavu ledvin svého kriticky nemocného pacienta, což umožňuje zahájení správné léčby tady a teď.

Zlepšení toku pacientů na oddělení urgentního příjmu díky více statimovým parametrům

Rychlé a správné výsledky testů mají zásadní význam pro vyřešení problému zahlcení oddělení urgentního příjmu.


Point-of-care výsledky kreatininu vám pomohou identifikovat pacienty s rizikem akutního poškození ledvin (AKI) a rovněž rychle posoudit stav ledvin pacienta před skenováním CT nebo MRI pro určení existence rizika nefropatie navozeného kontrastní látkou [1-3].


Výsledky kreatininu a močoviny vám také mohou pomoci jednak posoudit úroveň dehydratace, a jednak identifikovat příčinu gastrointestinálního krvácení [1, 2].


S výsledky kreatininu a močoviny jako statimovými parametry můžete při triage pacientů činit svá diagnostická rozhodnutí rychleji a zlepšit tok pacientů na oddělení urgentního příjmu, což představuje dvě významná zlepšení procesu.


Optimalizace pracovních postupů na JIP: již žádné čekání na výsledky z laboratoře

Získání nezbytných výsledků rychleji vám umožní činit informovanější rozhodnutí o léčbě vašeho pacienta.


Na JIP vám mohou výsledky kreatininu a močoviny:

  • pomoci monitorovat funkci ledvin vašeho pacienta [2]
  • pomoci predikovat srdeční selhání [2]
  • pomoci při monitorování efektivity hemodialýzy a v posuzování závažnosti pankreatitidy [2]
  • indikovat chronické onemocnění ledvin (CKD), což umožní zahájit vhodnou a včasnou léčbu [2].


Chytré řešení pro testování v urgentní péči

Kontaktujte nás a poznejte, jak analyzátor krevních plynů ABL90 FLEX PLUS poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky testu na kreatinin a močovinu a dalších 17 parametrů.

Spojíme se s vámi telefonicky nebo e-mailem co nejdříve.


* Povinné pole

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem prostudoval/a Oznámení o ochraně osobních údajů a porozuměl/a jsem mu.

Vývoj metody kreatinin-močovinaSeznamte se s našimi nadšenými vývojáři, kteří se více než deset let zaměřují na vývoj metody pro point-of-care testování kreatininu a močoviny.


Tento průlom ve vývoji je to, co umožňuje získat z nového analyzátoru krevních plynů ABL90 FLEX PLUS výsledky kritických diagnostických testů pro 19 parametrů za pouhých 35 sekund s osvědčeným analytickým výkonem.
NeoOne Blood Gas TC solution

Menší objem odebíraného krevního vzorku od novorozenců

Rizikoví novorozenci na novorozenecké JIP vyžadují podrobné sledování, protože nedetekované změny v hladinách krevních plynů mohou mít za následek závažné poškození zdraví novorozence.


Analyzátor krevních plynů ABL90 FLEX PLUS umožňuje měření ve speciálním MicroModu, které je vhodné zejména pro NJIP a porodní sály - ze vzorku o objemu pouhých 45 µL získáte kompletní výsledky 17 kritických parametrů - krevní plyny, glukóza, laktáza, hemoglobin, bilirubin a další.


A pokud k vzorku přidáte dalších 20 µL krve, můžete nyní získat výsledky i pro kreatinin a močovinu.


To vede k větší bezpečnosti a komfortu novorozenců..Přečtěte si odborné články o testování kreanitninu a močoviny na adrese acutecarestesting.orgUrea and the clinical value of measuring blood urea concentration

By Chris HigginsPřečtěte si odborné články o testování kreanitninu a močoviny na adrese acutecarestesting.orgUrea and creatinine concentration, the urea:creatinine ratio

By Chris HigginsPřečtěte si odborné články o testování kreanitninu a močoviny na adrese acutecarestesting.org

abl80 blood gas analyzer


Creatinine measurement in the radiology department 1

By Chris HigginsSouvisející webminář


References

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Zapomenuté heslo
Uživatel nenalezen
Odeslat
Zaměstnanec Radiometeru? Pro reset hesla zadejte Radiometer uživatelské jméno.
Zaslali jsme vám email pro reset hesla
Resetovat heslo
Heslo změněno
Vyžadována změna hesla
Pro přístup do MyRadiometer prosím změňte heslo.
Heslo změněno