Odběrová stříkačka safePICO ke stanovení arteriálních krevních plynů

Stříkačka k odběru vzorků ke stanovení krevních plynů konstruovaná s maximálním ohledem na bezpečnost vám pomůže vzorek řádně promíchat a získat tak výsledky, kterým můžete věřit.


Se stříkačkou safePICO k odběru vzorků ke stanovení krevních plynů z arteriální linky a k arteriální punkci můžete vzorek snadno promíchat, ušetřit čas k péči o pacienta a získat výsledky, kterým můžete věřit.


  • Zabudovaná pozlacená míchací kulička umožňuje snadno získat homogenní vzorek
  • safeTIPCAP napomáhá odstranění veškerých vzduchových bublin bez kontaktu s krví
  • Díky čárovému kódu dojde ke správnému přiřazení vzorku krve k pacientovi
  • Integrovaný kryt jehly snižuje riziko poranění o jehlu na minimum
  • Suchý elektrolyticky vyvážený heparin snižuje riziko vzniku krevních sraženin ve vzorku


Zjistěte více o stříkačce safePICO k odběru vzorků ke stanovení krevních plynů


Proč je míchání v preanalytické fázi důležité

Na webináři o minimalizaci preanalytických chyb při testování krevních plynů, sponzorovaném společností Radiometer, 48 % účastníků zmiňovalo problémy související s mícháním jako nejčastější zdroj chyb v preanalytické fázi testování krevních plynů.

 

Stříkačka safePICO je konstruována tak, aby Vám pomohla patřičně promíchat vzorek. Proto se dodává se zabudovanou míchací kuličkou a suchým elektrolyticky vyváženým heparinem, napomáhajícím k získání homogenního vzorku bez sraženin a k výsledkům, kterým můžete věřit.

Stříkačka safePICO pomáhá minimalizovat další preanalytické chyby, jako jsou:

  • Vzduchové bubliny ve vzorku
  • Poranění o jehlu
  • Záměna vzorků pacientů


Manuální a automatické míchání

Zabudovaná míchací kulička ve stříkačce safePICO napomáhá k důkladnému ručnímu promíchání vzorku.

 

Pokud však mícháte vzorek ručně, nemíchejte jej příliš energicky, aby se snížilo riziko hemolýzy.

 

Automatické míchání ve vašem analyzátoru krevních plynů napomáhá k získání homogenního vzorku pro dosažení správných výsledků.

 

Ve skutečnosti studie porovnávající ruční a automatické míchání prokázaly, že pro přípravu homogenního vzorku a získání správných výsledků je automatické míchání vhodnější [1].

References

1. Grenache DG et al. Integrated and automatic mixing of whole blood: an evaluation of a novel blood gas analyzer. Clin Chim Acta 2007; 375: 153-57. Zjistěte více o stříkačce safePICO k odběru vzorků ke stanovení krevních plynů


Čárový kód propojuje pacienta se vzorkem

Stříkačka safePICO k odběru vzorku ke stanovení krevních plynů je již opatřena čárovým kódem, což Vám pomůže přiřadit vzorek ke správnému pacientovi.

 

Se systémem pro správu dat FLEXLINK můžete skenovat vzorek přímo u lůžka a spojit jej s ID vašeho pacienta. To vám poskytne jistotu, že máte vždy správný výsledek správného pacienta.

 


Co jsme udělali pro zvýšení vaší bezpečnosti jakožto poskytovatele péče

Ve společnosti Radiometer věříme, že bezpečnost ošetřujících musí být nejvyšší prioritou ve všech fázích testování v urgentní péči.

 

Integrovaná krytka jehly na samoplnicí stříkačce safePICO snižuje riziko poranění o jehlu.

 

Krytka zcela utěsní vzorek, aby se zamezilo kontaktu s krví pacienta, a to i v průběhu transportu a analýzy.


 

Odběr vzorků ke stanovení krevních plynů z arteriální punkce nebo arteriální linky

Shlédněte instruktážní videa o arteriální punkci a odběru krve z arteriální linky s použitím stříkačky safePICO.

 

Jak provést arteriální punkci [2:13]

Jak odebrat vzorek ke stanovení krevních plynů z arteriální linky [1:41]


 Získejte aplikaci Preanalytika krevních plynů

Stáhněte si zdarma aplikaci pro chytrý telefon zaměřenou na preanalytickou fázi testování krevních plynů a na to, co můžete dělat, abyste se vyhnuli chybám.Webináře a odborné články o preanalytických chybách


Najděte své řešení pro analýzu krevních plynů

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Zapomenuté heslo
Uživatel nenalezen
Odeslat
Zaměstnanec Radiometeru? Pro reset hesla zadejte Radiometer uživatelské jméno.
Zaslali jsme vám email pro reset hesla
Resetovat heslo
Heslo změněno
Vyžadována změna hesla
Pro přístup do MyRadiometer prosím změňte heslo.
Heslo změněno