Troponin I | Troponin T | CKMB | Myoglobin | NT-proBNP | CRP | βhCG | D-dimer

Prokalcitonin (PCT) na analyzátoru AQT90 FLEX

Radiometer vyvinul rychlý a snadno použitelný test PCT jako pomoc s diagnostikováním sepse, který poskytuje výsledky v laboratorní kvalitě do 21 minut.

Prokalcitonin (PCT) – biomarker první volby pomáhá při diagnóze sepse

Radiometer vyvinul rychlý a snadno použitelný POCT test jako pomoc s diagnostikováním sepse - PCT. Sepse je závažný, potenciálně život ohrožující stav. V současné době je více případů sepse než HIV, karcinomu prostaty, prsu a plic dohromady [1].

Prokalcitonin (PCT) je v krvi běžně přítomen v malém množství, které výrazně roste po kontaktu s infekcí, díky čemuž PCT může dobře sloužit jako rizikový indikátor sepse. Vzhledem k negativní prediktivní hodnotě vyšší než 95 % je PCT široce uznáván jako nejcitlivější biomarker pro pomoc s diagnostikováním nebo vyloučením bakteriální sepse [2].

Přidaná hodnota point-of-care testování

Přestože přísná pravidla pro implementaci časné a efektivní terapie zlepšily šance na přežití, míra mortality a morbidity ve spojení se sepsí je i nadále vyšší než u všech jiných stavů spojených s infekcí. [3]

Náš test na kvantitativní určení PCT ze vzorku plné krve nebo plazmy je významným nástrojem pro správnou a včasnou detekci sepse. To umožňuje lékařům včas zahájit antibiotickou léčbu.

Když jsou hladiny prokalcitoninu zvýšené a sepse je suspektní, avšak nepotvrzená, je třeba zvážit antibiotickou léčbu ihned po odebrání krevního vzorku k identifikaci přítomnosti krevních mikroorganismů. To obvykle zahrnuje krevní kultivaci, časově náročný postup, který může trvat několik dní a často nereflektuje systémový zánět či počátek orgánového selhání [2]. Radiometer však vyvinul rychlý a snadno použitelný test PCT jako pomoc s diagnostikováním sepse, který poskytuje výsledky do 21 minut.

AQT90 FLEX Procalcitonin

Klíčové benefity měření PCT na analyzátoru AQT90 FLEX:

  • laboratorní kvalita, kvantitativní určení hladiny PCT přímo u lůžka
  • výsledky dostupné za méně než 21 minut
  • vzorky z plné krve nebo plazmy
  • vynikající shoda s krevní kultivací
  • vysoká korelace s dalšími komerčně dostupnými metodami měření PCT 

 


  1. http://www.world-sepsis-day.org/?MET=SHOWCONTAINER&vCONTAINERID=11
  2. Riedel S. et al. Procalcitonin as a Marker for the Detection of Bacteremia
    and Sepsis in the Emergency Department . Am J Clin Pathol 2011;135:182-189
  3. Levy MM, Dellinger RP, Townsend SR, et al. The Surviving Sepsis Campaign: results of an international guideline-based performance improvement program targeting severe sepsis. Intensive Care Med 2010;36:222–31

 

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies