Troponin I | Troponin T | CKMB | Myoglobin | NT-proBNP | CRP | βhCG | D-dimer

D-dimer na analyzátoru AQT90 FLEX

Analyzátor AQT90 FLEX umožňuje měření d-dimeru s více jak 70 % specifičností a vynikajícím analytickým výkonem

D-dimer test

Žilní tromboembolismus (VTE) je stav, kdy se uvnitř hluboké žíly vytvoří krevní sraženina. Sraženina nebo její část se může utrhnout a vstoupit do krevního oběhu jako embolus, který může zcela ucpat cévu v plicích a způsobit tak plicní embolii. Test na d-dimer se používá ke zjištění, zda pacient netrpí hlubokou žilní trombózou (DVT) a/nebo plicní embolií (PE).

Huboká žilní trombóza je relativně časté onemocnění. Spočívá ve tvorbě sraženin v cévách uložených hluboko v těle, nejčastěji v nohách. Sraženiny mohou nabýt velkých rozměrů a ucpat krevní oběh. Mezi nejčastější symptomy patří: bolest nohou, citlivost na dotek, otok, změna barvy a edém. Vzhledem k vysokému riziku vzniku komplikací jako je plicní embolie, která může skončit fatálně, je testování d-dimeru v urgentní péči klíčové.

Test na d-dimer detekuje to, co snadno zůstane skryté - a je poteciálně fatální

  • 10-30 % úmrtnost na plicní embolii
  • 650 000 úmrtí na plicní embolii v USA každý rok - třetí nejčastější příčina úmrtí
  • 400 000 případů plicní embolie zůstává každý rok v USA nediagnostikováno- přibližně 100 000 těchto pacientů umírá
  • 10 % pacientů s akutní plicní embolií umírá během 60 minut
  • Jeden ze tří pacientů, kteří přežili první výskyt plicní embolie, na ni později umírá

Požadavky na kvalitu d-dimer testů

Kvalitní test na d-dimer musí mít vysokou negativní prediktivní hodnotu (NPV). Ta určuje, jak moc si můžete být jistí, že vaši pacienti netrpí na žilní tromboembolismus, díky čemuž se vyhnete tomu, aby nemocní pacienti byli posíláni domů bez správné diagnózy. Test musí také splňovat vysokou specifičnost, která minimalizuje nutnost snímkovat zdravé pacienty, takže budete mít více času na ty, kteří vás skutečně potřebují.

Jak měřit d-dimer?

  • D-dimer měřený samostatně - dostatečný pro bezpečné vyloučení DVT
  • D-dimer + NT-proBNP - efektivní pro rozlišení mezi plicní embolií a srdečním selháním
  • D-dimer + NT-proBNP a/nebo troponin I/T - potvrzení prognózy plicní embolie 

 

Měření d-dimer testu na analyzátoru AQT90 FLEX

D-dimer test na analyzátoru AQT90 FLEX demonstruje vysokou NPV, která je porovnatelná s hodnotami nejlepších konkurenčních analyzátorů. Test také ukazuje vysokou specifičnost (nízký počet falešně pozitivních výsledků).

Díky tomu získáte více času na pacienty, kteří skutečně trpí VTE.

Negativní prediktivní hodnota (NPV)    99 % (blízká DVT) 
Specifičnost   71 %
Sensitivita   98 %
Referenční rozmezí (95 % percentil)   < 50 let – 630 µg/L
> 50 let – 654 µg/L
Cut-off   500 µg/L

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies