Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Radiometer

Platnost od 1. července 2020

Verze 2.1

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak zacházíme s osobními údaji, které jsou nám poskytnuty na webových stránkách, webech pro mobilní zařízení, mobilních aplikacích a dalších digitálních službách pod kontrolou společnosti Radiometer, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dánsko nebo kterékoli její pobočky vykonávající činnost jako Radiometer, která odkazuje na tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „stránky Radiometer“). Radiometer je správce osobních údajů a jejich zpracovatelem na základě platného zákona.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na stránky Radiometer, které neodkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů, ani na webové stránky třetích stran, na které mohou stránky Radiometer odkazovat.

 

Typy informací, které shromažďujeme

Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat při používání stránek Radiometer, jsou popsány v této části a zahrnují jak informace, které nám poskytnete, tak informace, které shromažďujeme automaticky při používání stránek Radiometer.
Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se pod pojmem „osobní údaje“ (nebo také „osobní informace“) rozumí informace, které vás identifikují nebo které by mohly být opodstatněně použity k vaší identifikaci. Mezi příklady osobních údajů patří jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Informace, které poskytujete

Nemusíte se registrovat pro službu nebo program, abyste získali mnoho informací dostupných prostřednictvím stránek Radiometer. Část našeho obsahu je však k dispozici pouze registrovaným nebo identifikovaným uživatelům a bude vyžadovat, abyste si vytvořili profil nebo poskytli konkrétní informace o sobě, abychom vám mohli službu poskytovat.

Osobní údaje, které poskytujete při návštěvě stránek Radiometer

Radiometer shromažďuje osobní údaje, které poskytnete na stránkách Radiometer. Můžete tak učinit při nákupu produktu, pro získání marketingových produktů a informací, kontaktování zákaznického servisu Radiometer nebo odpovídání na dotazníky nebo průzkumy Radiometer. Mezi takové údaje patří:

 • Kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • Informace pro registraci, jako je vaše uživatelské jméno a heslo
 • Informace o odměňování při poskytování služby Radiometer
 • Zaměstnání, vzdělávání a další základní informace, když se ucházíte na zaměstnání u Radiometeru
 • Platební údaje (jako jsou bankovní údaje, číslo platební karty, datum vypršení platnosti, dodací adresa a fakturační adresa)
 • Obsah, který můžete poskytnout (například když vyplníte náš online kontaktní formulář nebo odešlete další informace).

 

Osobní údaje, které sdílíte během jiných interakcí se společností Radiometer

Můžete se obrátit na Radiometer a klást otázky, diskutovat o svých obavách nebo hlásit problémy týkající se našich produktů. Pokud komunikujete se společností Radiometer nebo od ní požadujete informace, můžete být vyzváni k poskytnutí vašich kontaktních údajů a jakýchkoli osobních údajů, které jsou relevantní pro vaši žádost. Mezi tyto informace patří například kontaktní údaje.

Informace, které mohou být shromažďovány automatickyy

Když používáte stránky Radiometer, můžeme také automaticky shromažďovat určité informace o používání a zařízení, jak je popsáno níže. Vaše IP adresa a neidentifikující informace o vašem používání stránek Radiometer mohou být shromažďovány automaticky pomocí sledovacích technologií, jako jsou soubory cookie. Mezi tyto informace patří: například identifikátory zařízení a reklam, typ prohlížeče, operační systém, poskytovatel internetových služeb, stránky, které navštívíte před používáním a po použití stránek, datum a čas vaší návštěvy, informace o odkazech, na které kliknete, a stránky, které si prohlížíte na stránce, a další standardní informace o protokolu serveru). Software vašeho webového prohlížeče může být nastaven tak, aby odmítal všechny soubory cookie, soubory cookie vám však mohou umožnit využít některé základní funkce webu, takže nemusí fungovat, pokud soubory cookie odmítnete.

IP adresa

Při návštěvě stránek Radiometer můžeme zaznamenat adresu internetového protokolu („IP“) vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které používáte pro přístup na stránky, což nám umožňuje udržovat komunikaci s vaším počítačem při prohlížení stránek Radiometer a přizpůsobit obsah.

Soubory cookie a další sledovací technologie

Také shromažďujeme informace o vašem používání stránek Radiometer prostřednictvím sledovacích technologií, jako jsou soubory cookie a webové signály. „Cookie“ je jedinečný číselný kód, který je přenesen do vašeho počítače, aby sledoval vaše zájmy a preference a rozpoznal vás jako vracejícího se návštěvníka. „Webový signál“ je průhledný grafický obrázek umístěný na webu, e-mailu nebo reklamě, který umožňuje sledovat například aktivitu uživatelů a provoz na webu. Tyto technologie pomáhají zapamatovat si vaše preference a umožňují nám vám přinést obsah a funkce, které by vás mohly nejvíce zajímat na základě údajů „sledu klikání“, které zobrazují vaše předchozí aktivity na stránkách Radiometer. Stránky Radiometer využívají Google Analytics pro účely sledování.

Informace o vašem používání stránek Radiometer můžeme sdílet s poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s personalizací a poskytováním online marketingu a reklamy. Můžeme používat například obsahovou reklamu Google (jako je cílení reklamy se službou Google Analytics, přehledy zobrazení v obsahové síti Google, integrace služby DoubleClick Campaign Manager a demografické přehledy Google Analytics a Interest Reporting) například k tomu, abychom (1) vám zobrazovali naše reklamy na jiných webových stránkách na základě vašich předchozích návštěv stránek Radiometer a (2) lépe porozuměli zobrazením reklam a používání reklamních služeb. V souvislosti se službou Google Analytics Demographics a Interest Reporting můžeme pomocí služby Google Analytics používat údaje ze zájmově orientované reklamy společnosti Google nebo údajů o publiku třetích stran (jako je věk, pohlaví a zájmy) se službou Google Analytics k pochopení a vylepšování našich marketingových kampaní a obsahu stránek.

Některé z našich online reklam se mohou uskutečnit prostřednictvím služby Google Display Advertising. Jako součást tohoto programu můžeme používat funkce Google Analytics, jako je Retargeting. V souvislosti s touto funkcí a dalšími nabízenými reklamními sítěmi můžeme my a provozovatelé reklamních sítí, včetně společnosti Google, používat soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) – a v některých případech soubory cookie první strany (například soubor cookie služby Google Analytics) – k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na internetu na základě předchozích návštěv uživatele na stránkách Radiometer. Můžeme vám také zobrazovat reklamy od některých našich přidružených společností, když navštívíte stránky Radiometer.
Když zveřejňujeme údaje pro obchodní účely, jak je uvedeno výše, zveřejňujeme kategorie údajů uvedené výše v části Typy informací, které shromažďujeme.

Z Google Ads se můžete odhlásit na adrese http://www.google.com/ads/preferences. Pokud nechcete, aby vaše údaje používala služba Google Analytics, můžete doplněk prohlížeče Google Analytics pro odhlášení nainstalovat na stránce pro odhlášení služby Google Analytics. .

Další informace o souborech cookie a dalších sledovacích technologiích, včetně jejich zakázání, naleznete na stránce http://www.allaboutcookies.org/. Upozorňujme vás, že některé soubory cookie jsou nezbytné pro fungování našich stránek a jejich odstranění nebo zakázání sníží funkčnost webu.

Sledování na mobilním zařízení

Některé stránky Radiometer jsou k dispozici buď jako mobilní aplikace, nebo jako mobilní weby, které můžete používat na svém mobilním zařízení. Pokud používáte mobilní zařízení k přístupu na stránky Radiometer a k jejich používání, můžeme kromě dalších výše popsaných informací shromažďovat další informace specifické pro mobilní zařízení: ID zařízení nebo reklamy, typ zařízení, typ hardwaru, adresu řízení přístupu k médiím („MAC“), mezinárodní identitu mobilního zařízení („IMEI“), verzi vašeho mobilního operačního systému, platformu používanou k přístupu nebo stažení stránek Radiometer (např. Apple, Google, Amazon, Windows), informace o poloze a informace o používání vašeho zařízení a vaše používání stránek Radiometer.

Informace shromažďované z jiných zdrojů

Informace o vás ze stránek Radiometer můžeme kombinovat s informacemi, které poskytujete offline, pro účely uvedené v tomto oznámení. Veškeré osobní údaje, které od vás nebo jiných osob získáme offline, budou zpracovány v souladu s požadavky na oznamování a dalšími platnými zákony.

 

Jak používáme vaše údaje

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám poskytli produkt a služby, které požadujete, komunikovali s vámi, zlepšovali vaše zkušenosti na stránkách Radiometer, obecně zlepšovali naše produkty a služby a pro jiné interní obchodní účely, včetně odhalování bezpečnostních incidentů, ladění za účelem identifikace a opravy chyb, které narušují stávající funkce, poskytování služeb naším jménem nebo služeb, které požadujete (například poskytování online marketingu a reklamy) a plnění transakcí. Tato použití mohou také zahrnovat záznam, organizaci, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změnu, vyhledávání, konzultace, používání, zveřejnění přenosem, šíření nebo jiné zpřístupnění, sladění nebo kombinaci, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, budou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely a v souladu s platnými zákony.

Poskytování produktů a služeb, které požadujete

Pokud se rozhodnete zakoupit produkt nebo využít naše služby, používáme osobní údaje, které poskytujete prostřednictvím stránek Radiometer, ke správě vašich objednávek a faktur, ke zpracování plateb, k zodpovězení vašich dotazů, k poskytování služeb, které požadujete, a k nabídce optimálního zákaznického prostředí.

Marketing

Můžete také dostávat marketingové informace od společnosti Radiometer a souvisejících přidružených společností, jako jsou nabídky týkající se produktů nebo služeb souvisejících se společností Radiometer, pozvánky k účasti na průzkumech o našich produktech nebo oznámení o speciálních propagačních akcích. V takových případech použijeme vaše kontaktní a další osobní údaje k zasílání marketingových informací.

Individuálně přizpůsobené uživatelské prostředí

Osobní údaje, které poskytnete, mohou být použity k vytvoření individuálně přizpůsobených nabídek, informací nebo služeb přizpůsobených na míru vašim zájmům a preferencím. Také můžeme použít vaši IP adresu a údaje, které získáváme automaticky používáním souborů cookie nebo podobných sledovacích technologií, abychom usnadnili používání a navigaci našich stránek Radiometer a přizpůsobili obsah poskytovaný na stránkách Radiometer k předvídání informací a služeb, které by vás mohly zajímat.

Obchodní a produktové zlepšení

Cílem je objevit nová fakta, která by mohla Radiometeru pomoci lépe porozumět potřebám zákazníků a pomoci zlepšit, vyvíjet a vyhodnocovat produkty, služby, materiály a programy. Radiometer analyzuje informace, které jste poskytli. Pro tyto účely Radiometer nepoužívá informace, které vás mohou přímo identifikovat.

Analýza a zlepšování webu

Informace, které nám poskytnete, a informace, které shromažďujeme automaticky o vašem používání stránek Radiometer, můžeme použít ke sledování vzorců provozu a preferencí uživatelů pro zlepšování, analýzy a optimalizaci stránek.

Právní základ pro zpracování

V souladu s platnými právními předpisy musí mít Radiometer právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Právní základ, který se uplatní v daném případě, bude záviset na tom, pro který z výše uvedených účelů Radiometer zpracovává vaše osobní údaje:

 • V určitých případech a tam, kde to vyžadují platné zákony, může Radiometer požádat o váš souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete poskytnout souhlas, můžete svůj souhlas později odvolat tak, že nás budete kontaktovat, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“. Upozorňujeme vás, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování, které již proběhlo.
 • V jiných případech může být zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro dosažení souladu s platnými právními předpisy nebo pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou. Možná nebudete moci toto zpracování odhlásit nebo vaše volba odhlášení může mít dopad na naši schopnost plnit smluvní závazek, který vám jinak máme poskytovat.
 • V dalších případech může Radiometer zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů společnosti Radiometer při komunikaci s vámi o našich produktech a službách a o vědeckém výzkumu a možnostech vzdělávání. Máte právo se odhlásit ze všech takových zpracování vašich osobních údajů. Můžete to učinit tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“.

 

Informace, které sdílíme

Můžeme sdílet informace o vašem používání stránek Radiometer pro určité obchodní účely, a to následovně:
Mohou vám být poskytovány online reklamy produktů a služeb Radiometer na webových stránkách třetích stran a mobilní služby, které jsou vám přizpůsobeny na míru, například na základě informací, které poskytnete společnosti Radiometer nebo webové stránce třetí strany, kterou navštívíte, nebo na základě vašeho prohlížení, nákupů nebo zájmů. Tyto typy online reklamy na míru mohou pocházet z několika zdrojů, jako jsou například následující:

 • Můžeme sdílet s našimi poskytovateli reklamních služeb vaše neidentifikační údaje, které jsme získali ze souborů cookie a dalších sledovacích technologií na našich stránkách Radiometer.
 • Některé stránky Radiometer se účastní online behaviorální reklamy (někdy také nazývané cílené reklamy nebo zájmově orientované reklamy). Tyto stránky můžete identifikovat pomocí odkazu „Možnosti reklamy“ v zápatí. Naši partneři v reklamní síti mohou umisťovat a používat soubory cookie na webových stránkách Radiometer a na jiných webových stránkách třetích stran ke shromažďování informací o vašich aktivitách za účelem poskytování online reklam, které jsou založeny na vašich zájmech. Když je vám doručena online behaviorální reklama Radiometer, uvidíte ikonu „Ad Choices“ (Volby reklamy). Kliknutím na ikonu nebo odkaz se dostanete na webovou stránku, kde můžete spravovat nebo odhlásit používání údajů o historii prohlížení, které se používají k poskytování online behaviorálních reklam. Pokud se odhlásíte, mohou se vám stále zobrazovat reklamy online, včetně reklam Radiometeru, které jsou založeny na jiných informacích (např. na základě obsahu stránky, která je zobrazena, a ne vašich předchozích aktivit clickstreamu). V některých případech mohou tito inzerenti třetích stran stále shromažďovat údaje o vaší aktivitě při procházení, ale tyto údaje nebudou používat k doručování reklam, které jsou založeny na vašem chování při procházení internetu v minulosti.
 • Některé webové prohlížeče mohou přenášet signály „do-not-track“ (nesledovat) na weby, se kterými prohlížeč komunikuje. K datu účinnosti těchto zásad ochrany osobních údajů nebyl dosud stanoven průmyslový standard, jak na tyto signály reagovat. Proto Radiometer v současné době na tyto signály nereaguje. Jak je uvedeno výše, můžete se odhlásit od inzerentů, kteří používají vaši historii prohlížení k doručování online behaviorálních reklam tak, že navštívíte adchoices (volba reklam).

 

Přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé

Máme vztahy s dodavateli a přidruženými společnostmi, které nám pomáhají provozovat naše podnikání a pro které může být nezbytné mít přístup k vašim osobním údajům v průběhu poskytování služeb společnosti Radiometer. Požadujeme, aby tyto strany používaly vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a přiměřenou ochranou soukromí.

Všechny související přidružené společnosti naleznete zde.

 

Co-brandované stránky

Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi, abychom vám mohli poskytovat obsah nebo služby na společném nebo „co-branded“ základě. Na co-brandované stránce uvidíte jak logo Radiometer, tak logo co-brandingového partnera zobrazené na obrazovce. Měli byste si přečíst individuální zásady ochrany osobních údajů našich co-brandingových partnerů, protože se mohou v některých ohledech lišit od našich. Přečtení těchto zásad vám pomůže učinit informované rozhodnutí o tom, zda poskytnout své informace na daný web.

Zprávy o produktech

Pokud se obrátíte na společnost Radiometer ohledně vašich zkušeností s používáním některého z našich produktů, můžeme použít informace, které nám poskytnete, při odesílání zpráv určenému regulačnímu orgánu vlády, jak to vyžaduje zákon.

Zákonná práva a povinnosti

Za určitých omezených okolností může být nutné, aby společnost Radiometer vaše osobní údaje zveřejnila, aby splnila zákonnou povinnost nebo požadavek, například aby splnila oznamovací povinnost našim regulačním orgánům, pokud jde o bezpečnost našich produktů, nebo v souvislosti s prodejem nebo převodem jedné z našich produktových řad nebo divizí, která zahrnuje služby poskytované prostřednictvím jedné nebo více stránek Radiometer. V takových případech přijmeme opatření na ochranu vašich osobních údajů v největší možné míře. Vyhrazujeme si také právo používat osobní údaje k vyšetřování a stíhání uživatelů, kteří porušují naše pravidla nebo kteří se podílejí na chování, které je nezákonné nebo škodlivé pro ostatní nebo majetek jiných osob.

Změna v organizaci

V případě, že se Radiometer rozhodne reorganizovat nebo prodat naše podnikání formou prodeje, fúze nebo akvizice, může Radiometer sdílet vaše osobní údaje se skutečnými nebo potenciálními kupujícími. Budeme vyžadovat, aby s těmito osobními údaji zacházeli skuteční nebo potenciální kupující způsobem, který je v souladu s těmito zásadami.


Ochrana osobních údajů dětí

Radiometer vědomě neshromažďuje ani nepoužívá žádné osobní údaje přímo od dětí na stránkách Radiometer („děti“ definujeme jako nezletilé osoby mladší 18 let). Vědomě dětem nedovolujeme objednávat naše produkty, komunikovat s námi ani využívat žádné z našich online služeb. Pokud jste rodič a dozvíte se, že nám vaše dítě poskytlo informace, kontaktujte nás pomocí jedné z níže uvedených metod a my s vámi budeme na řešení této záležitosti spolupracovat.


Vaše možnosti ochrany osobních údajů

Máte právo být informováni o našich postupech v oblasti údajů, jakož i o subjektech, s nimiž jsme vaše osobní údaje sdíleli, a o možnosti odmítnutí souhlasu a důsledcích takového odmítnutí. Máte také právo vidět a získat kopii osobních údajů o vás, které uchováváme, a rovněž nás požádat, abychom provedli opravy nepřesných nebo neúplných osobních údajů o vás. Máte právo obdržet údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci. Můžete také požádat o výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Kromě výše uvedených práv budeme respektovat všechna další práva, která můžete mít podle platných právních předpisů.

V souladu s platnými právními předpisy můžete také požádat o přístup k informacím o kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme, o zdrojích, ze kterých tyto osobní údaje získáváme, proč jsme je shromáždili a s kým je sdílíme.
Chcete-li požádat o přístup k osobním údajům o vás, uplatnit jakákoli další práva, vyslovit znepokojení, podat stížnost nebo žádost o opravu nebo se odhlásit z konkrétních programů, obraťte se na naši kancelář pro ochranu osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Radiometer, které používáte, pomocí kontaktních informací společnosti Radiometer v mobilní aplikaci Radiometer, kterou používáte, nebo e-mailem na adresu privacy@radiometer.dk. Můžete poslat dopis na následující adresu:

Radiometer Medical ApS
Attn: Legal & Compliance (Privacy office)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Dánsko

Mnoho zemí má orgán ochrany osobních údajů, který má zajistit dodržování zákona o ochraně osobních údajů. Chcete-li získat další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo u nás a chcete podat stížnost, obraťte se na místní úřad.

Při veškeré komunikaci se společností Radiometer uvádějte svou e-mailovou adresu, adresu webu, mobilní aplikaci a/nebo konkrétní produkt Radiometer, kterému jste poskytli osobní údaje (např. Radiometer.com), a podrobné vysvětlení vaší žádosti. Pokud byste chtěli své osobní údaje odstranit, změnit nebo opravit a kontaktujete nás e-mailem, uveďte prosím do předmětu e-mailu „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o změnu/opravu“. Na všechny přiměřené požadavky odpovíme včas. Abychom mohli zpracovat určité požadavky, možná budeme muset dále potvrdit vaši totožnost.

Jakmile obdržíme vaši žádost, možná vás budeme muset kontaktovat, abychom dále ověřili příslušné údaje. V souladu s platnými právními předpisy můžete mít právo podat žádost prostřednictvím oprávněného zástupce. Chcete-li určit oprávněného zástupce, který bude vykonávat vaše práva a volby vaším jménem, poskytněte prosím dostatečný důkaz o udělení pravomoci.

Další oznámení pro obyvatele Kalifornie

S výhradou určitých omezení podle kalifornského občanského zákoníku § 1798.83 nás obyvatelé Kalifornie mohou požádat, abychom jim poskytli (i) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu během bezprostředně předcházejícího kalendářního roku, a (ii) totožnost těchto třetích stran. Pouze informaci, protože Radiometer nesdílí ani neprodává vaše údaje.

 

Zabezpečení osobních údajů

Radiometer udržuje přiměřené technické, administrativní a fyzické kontroly k zabezpečení veškerých osobních údajů shromážděných prostřednictvím stránek Radiometer. Vždy však existuje určité riziko, že by neoprávněná třetí strana mohla zachytit internetový přenos nebo že někdo najde způsob, jak zmařit naše systémy zabezpečení. Žádáme vás, abyste při přenosu osobních údajů přes internet, zejména informací souvisejících s finančními údaji, byli opatrní. Radiometer nemůže zaručit, že neoprávněné třetí strany nezískají přístup k vašim osobním údajům; proto musíte při odesílání osobních údajů na stránky Radiometer zvážit jak přínosy, tak rizika.

 

Weby třetích stran a moduly plug-in sociálních médií

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na stránky Radiometer, které neodkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů, ani na webové stránky třetích stran, na které mohou stránky Radiometer odkazovat. Stránky Radiometer mohou používat moduly plug-in sociálních médií (např. tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, tlačítko „Sdílet na Twitteru“), které vám umožní snadno sdílet informace s ostatními. Když navštívíte stránky Radiometer, provozovatel modulu plug-in pro sociální sítě může do vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení umístit soubor cookie, který umožňuje operátorovi rozpoznat jednotlivce, kteří dříve navštívili naše stránky nebo jiné stránky nebo služby, a získat informace, které jste navštívili na našich stránkách Radiometer. Plug-in sociálních médií také umožňuje webu sociálních médií sdílet informace o vašich aktivitách na našich stránkách Radiometer s ostatními uživateli svých webových stránek sociálních médií. Tato nastavení sdílení jsou spravována webovým serverem sociálních médií a řídí se zásadami ochrany osobních údajů.

Globální přístup na naše stránky

Tyto stránky vlastní a provozuje společnost Radiometer v Dánsku, ale informace, které poskytnete, budou přístupné našim přidruženým společnostem, prodejcům a dodavatelům v jiných zemích v souladu s těmito zásadami. Kromě toho, pokud navštěvujete tuto stránku z jiné země než z Dánska, vaše komunikace s námi bude nutně mít za následek přenos informací přes mezinárodní hranice. Úroveň právní ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná; přijmeme však bezpečnostní opatření popsaná v těchto zásadách ochrany osobních údajů ve snaze udržet vaše informace v bezpečí. Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány ve Spojených státech a v jakékoli zemi, do které můžeme vaše údaje přenášet v průběhu našich obchodních operací.

Radiometer může přenášet vaše osobní údaje souvisejícím přidruženým společnostem po celém světě. Tyto přidružené společnosti mohou zase předávat osobní údaje o vás jiným souvisejícím přidruženým společnostem. Některé přidružené společnosti mohou být v zemích, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Nicméně všechny přidružené společnosti společnosti Radiometer jsou povinny zacházet s osobními údaji způsobem, který je v souladu s těmito zásadami. Vaše osobní údaje přenášíme do zahraničí nebo třetí straně pouze tehdy, jsme-li přesvědčeni, že je zavedena odpovídající úroveň ochrany, aby byla chráněna integrita a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. V případě potřeby, včetně převodů na přidružené společnosti, používáme k poskytování této ochrany standardní smluvní doložky schválené Evropskou unií. Chcete-li získat další informace týkající se záruk, které máme zavedeny pro přeshraniční předávání osobních údajů, kontaktujte nás pomocí informací uvedených v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“.


Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje budeme používat pouze způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů, které byly platné, když byly informace od vás shromážděny nebo když jste k tomu poskytli svolení. V souladu s platnými požadavky na souhlas si však vyhrazujeme právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů. Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů se projeví na této stránce s novým datem účinnosti. Radiometer doporučuje, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda na nich nedošlo k jakýmkoli změnám. Veškeré osobní údaje shromážděné při dalším používání stránek Radiometer budou zpracovávány v souladu s aktuálně zveřejněnými Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Pouze obyvatelé Ruska

Tato část zásad ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na obyvatele Ruska.

Zpracování vašich osobních údajů bude provádět společnost Radiometer se sídlem Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dánsko, pro účely a na právním základě definovaném v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vždy získáme váš předchozí výslovný souhlas při zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo při používání sledovacích technologií, jako jsou soubory cookie.

TSprávcem osobních údajů podle těchto zásad ochrany osobních údajů pro ruské uživatele je Radiometer Medical ApS.

S vašimi osobními údaji budeme automatizovanými prostředky a bez použití automatizovaných prostředků provádět následující operace: shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, specifikace (aktualizace, modifikace), vyhledávání, používání, přenos (poskytování, přístup), včetně přeshraničních přenosů, depersonalizace, vymazání a zničení.

Informace o vašem používání stránek Radiometer sdílíme s třetími stranami a přenášíme vaše informace mimo Rusko pro určité obchodní účely. Chcete-li získat více informací o těchto třetích stranách a zemích, do kterých předáváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“, a my vám poskytneme informace o jménech a umístěních těchto třetích stran a o jejich úloze při zpracování vašich osobních údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů zajišťujeme, aby záznam, systematizace, akumulace, ukládání, adaptace/změna a vyhledávání vašich osobních údajů byly prováděny především v ruské databázi, když jsou tyto informace shromážděny. Vaše osobní údaje pak můžeme předat třetím stranám, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Radiometer implementuje nezbytná právní, organizační a technická opatření k zabezpečení veškerých osobních údajů shromážděných prostřednictvím stránek Radiometer, včetně:

 • omezení přístupu k osobním údajům na základě potřeby vědět, tj. pouze osobám, které takové údaje potřebují k výkonu svých příslušných povinností,
 • zajištění fyzické bezpečnosti prostor, kde se nacházejí naše informační systémy;
 • používání nástrojů pro zabezpečení hardwaru a softwaru, jako je například nejmodernější ochrana proti malwaru a brány firewall; a
 • jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Potvrďte váš účet u společnosti Radiometer

Zadejte platnou e-mailovou adresu

POKRAČOVAT
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem prostudoval/a Oznámení o ochraně osobních údajů a porozuměl/a jsem mu.
Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů.
Již jste regostrpván/a
Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů.
Děkujeme vám

Zašleme vám brzo pozvání e-mailem pro přihlášení s použitím Microsoft Azure AD

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka.
Je nám líto

Zdá se, že váš e-mail u nás není registrovaný

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů. Pokud váš e-mail není registrován, klikněte na tlačítko POKRAČOVAT a my vás provedeme procesem přihlášení.
Dříve jsme Vám již odeslali e-mail s pozvánkou

Pro dokončení registrace prosím v zaslaném e-mailu klikněte na „Začínáme“

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka.
Je nám líto

Nejsme schopni zpracovat váš požadavek z důvodu chyby komunikace

Je nám líto

Zdá se, že tomuto účtu nebyl poskytnut přístup k portálu

Radiometer používá k ověřování uživatelů Microsoft AZURE Active Directory

Radiometer používá AZURE AD k poskytnutí bezpečného přístupu k dokumentům, zdrojům a dalším službám na našem zákaznickém portálu pro zákazníky a partnery.

Pokud vaše organizace již používá AZURE AD, můžete k přístupu na zákaznický portál Radiometer použít stejné přihlašovací údaje.

Klíčové výhody

 • Umožňuje uživatelům použití stávajících přihlašovacích údajů Active Directory
 • Jednoduché přihlašování
 • Používání stejných přihlašovacích údajů pro přístup ke službám v budoucnosti

Vyžádání přístupu<&h3>

Dostanete pozvání k přístupu k našim službám e-mailem, pokud bude váš požadavek schválen.

Když přijmete pozvání a vaše organizace již používá AZURE AD, můžete k přístupu na zákaznický portál Radiometer použít stejné přihlašovací údaje. Jinak Vám bude e-mailem zasláno jednorázové heslo pro přihlášení.

UPOZORNĚNÍ: Souhlas musí být získán v okamžiku shromáždění osobních údajů, pokud je jeho získání považováno za snadné. Pokud existuje část/strana, která shromažďuje další podrobnosti o subjektu, musí být získán souhlas (který vyžaduje činnost ze strany subjektu), který popisuje práva na shromažďování, používání, sdílení a uchovávání dat a práva subjektu údajů.

AKTUALIZOVALI JSME NAŠE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S ÚČINNOSTÍ OD 19.04.2018.

Tyto zásady ochrany osobních údajů online (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují, jak Radiometer (dále jen „Radiometer“) zpracovává osobní údaje poskytované na webových stránkách, mobilních stránkách, v mobilních aplikacích a dalších digitálních službách a produktech ovládaných Radiometerem, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „stránky Radiometer“). Radiometer je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných zákonů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na tyto zásady o ochraně osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které odkazovaly stránky Radiometer.

Vaše možnosti ochrany soukromí

Máte právo prohlédnout si a získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a rovněž nás požádat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje. Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu a převést tyto údaje jinému správci údajů.

Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů.

Chcete-li získat přístup k osobním údajům o vás, vznést obavu, podat stížnost nebo požádat o opravu nebo zrušit konkrétní programy, obraťte se na našeho vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Radiometer, které používáte, pomocí kontaktních údajů Radiometer v mobilní aplikaci Radiometer, kterou používáte, nebo zašlete e-mail na adresu privacy@radiometer.dk. Rovněž můžete zaslat dopis na následující adresu:

Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

Úřad pro ochranu osobních údajů nese odpovědnost za to, že je v České republice dodržován zákon o ochraně osobních údajů. Pro další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, kontaktujte výše zmíněný úřad zde.


Bezpečnost

Radiometer má zavedena opatření pro ochranu a zabezpečení osobních údajů, ale při sdílení osobních údajů online vždy existuje určité riziko, že k vašim informacím získá přístup neoprávněná třetí strana.


Celosvětový přístup k našim stránkám

Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou shromažďovány, ukládány a zpracovávány v Dánsku a v jakékoli zemi, do níž můžeme vaše informace převést v rámci našich obchodních činností. Radiometer může převést osobní údaje o vás svým přidruženým společnostem po celém světě.

Tyto přidružené společnosti mohou dále převést osobní údaje o vás svým přidruženým společnostem. Některé přidružené společnosti se nemusí nacházet v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Od všech přidružených společností ale vyžadujeme, aby nakládaly s osobními údaji způsobem, který je v souladu s tímto oznámením. Pro více informací ohledně ochranných opatření, která jsme zavedli pro přeshraniční převody osobních údajů, nás prosím kontaktujte pomocí údajů poskytnutých v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“.


Změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujte, protože můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit nebo aktualizovat s ohledem na příslušné požadavky na souhlas. Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na této stránce společně s novým datem účinnosti v horní části této stránky.


Zásady ochrany osobních údajů online provozní společnosti

Účinné od 19.04.2018
Toto oznámení o ochraně osobních údajů online (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje poskytované na webových stránkách, mobilních stránkách, mobilních aplikacích a dalších digitálních službách a produktech ovládaných společností Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dánsko, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „stránky Radiometer“).

Radiometer je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných zákonů.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na tyto zásady ochrany osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které mohou odkazovat stránky Radiometer.


Typy informací, které shromažďujeme online

Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat při vašem používání stránek Radiometer, jsou popsány v této části a zahrnují jak informace, které nám poskytnete, tak informace, které shromažďujeme automaticky při používání stránek Radiometer.

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů znamenají „osobní údaje“ informace, které umožňují vaši identifikaci nebo které by mohly být k vaší identifikaci přiměřeným způsobem použity. Příklady osobních údajů zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.


Informace, které nám poskytnete

Abyste dostávali většinu informací, které jsou k dispozici prostřednictvím stránek provozní společnosti, nemusíte se registrovat ke službě nebo programu. Určitý obsah je ale k dispozici pouze registrovaným nebo identifikovaným uživatelům a bude třeba, abyste si založili profil nebo poskytli určité informace o své osobě, abychom vám mohli danou službu poskytnout.


Osobní údaje, které poskytnete při návštěvě stránek Radiometer

Radiometer shromažďuje osobní údaje, které poskytnete na webových stránkách Radiometeru, například při nákupu produktu, přihlášení k zasílání marketingových produktů a informací, kontaktování zákaznického servisu Radiometeru nebo odpovědi na dotazníky nebo průzkumy Radiometeru. Tyto údaje mohou zahrnovat:
Kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa
Registrační údaje, jako je vaše uživatelské jméno a heslo
Informace o odměně, když poskytnete Radiometeru služby jako zdravotnický pracovník
Informace o zaměstnání, vzdělání a další základní informace, když žádáte o přijetí do pracovního poměru u Radiometeru
Platební údaje (jako jsou údaje o bance, číslo platební karty, datum vypršení platnosti, doručovací adresa a fakturační adresa)
Obsah, který případně poskytnete (například když vyplníte online kontaktní formulář nebo zašlete jiné informace).


Osobní údaje, které sdílíte během dalších interakcí s Radiometerem

Na Radiometer se můžete obrátit, abyste nám položili dotazy, prodiskutovali své obavy nebo nahlásili problémy týkající se našich produktů. Pokud komunikujete s Radiometerem nebo si vyžádáte údaje, můžete být vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů a jakýkoli osobních údajů, které jsou relevantní pro vaši žádost.

Informace, které mohou být shromažďovány automaticky
Při vašem používání stránek Radiometer můžeme rovněž automaticky shromažďovat určité informace o používání a zařízeních, jak je popsáno níže.

IP adresa

Pokud navštívíte stránky Radiometer, můžeme zaznamenat adresu internetového protokolu („IP adresu“) vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které používáte k přístupu na stránky, což vám umožňuje udržovat komunikaci s vaším počítačem při vašem pohybu na stránkách Radiometer a přizpůsobovat obsah.

Soubory cookie a další technologie sledování

Rovněž shromažďujeme informace o vašem používání stránek Radiometer prostřednictvím technologií sledování, jako jsou soubory cookie a webové majáky. „Soubor cookie“ je jedinečný číselný kód, který je převeden do vašeho počítače, aby sledoval vaše zájmy a preference a rozpoznal vás, když se na stránky Radiometer vrátíte.

„Webový maják“ je průhledný grafický obrázek umístěný na webových stránkách, v e-mailu nebo reklamě, který umožňuje např. sledování aktivity uživatele a provozu na stránkách. Tyto technologie nám pomáhají zapamatovat si vaše preference a umožňují nám zobrazit vám obsah a funkce, které vás nejvíce zajímají, na základě údajů o „klikání“, které zachycují vaše předchozí aktivity na stránkách Radiometer.

Využíváme obsahové reklamy Google (jako je například služba retargeringu v Google Analytics, přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, integrace služby DoubleClick Campaign Manager a přehledy demografických údajů a zájmů Google Analytics) k tomu, abychom (1) zobrazovali naše reklamy na jiných webových stránkách na základě vašich předchozích návštěv stránek provozní společnosti a (2) lépe porozuměli našemu zobrazení reklamy a používání služeb reklamy.

V souvislosti se službou přehledů demografických údajů a zájmů Google Analytics můžeme v Google Analytics použít údaje ze zájmových reklam Google nebo údaje publika třetích stran (jako je věk, pohlaví a zájmy), abychom pochopili a vylepšili naše marketingové kampaně a obsah stránek. 

Některé naše online reklamy se uskutečňují pomocí obsahových reklam Google. Jako součást tohoto programu využíváme funkce Google Analytics, jako je retargeting. V souvislosti s touto funkcí a dalšími funkcemi nabízenými reklamními sítěmi můžeme my a provozovatelé reklamních sítí, včetně společnosti Google, používat soubory cookie třetích stran – a v některých případech soubory cookie první strany (například cookie Google Analytics –, abychom vás informovali, optimalizovali a zobrazovali reklamy v rámci internetu, a to na základě předchozích návštěv uživatele na stránkách Radiometer.

Při vaší návštěvě stránek Radiometer vám můžeme zobrazovat i reklamy od některých našich přidružených společností. 

Z reklam Google se můžete odhlásit, když navštívíte http://www.google.com/ads/preferences. Pokud si nepřejete, aby služba Google Analytics používala vaše údaje, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics na stránkách pro odhlášení ze služby Google Analytics

Stránky Radiometer nejsou navrženy tak, aby reagovaly na signály „zákazu sledování“ přijímané z prohlížečů.
Pro více informací o souborech cookie a dalších technologiích sledování, včetně toho, jak je zakázat, navštivte prosím http://www.allaboutcookies.org/.

Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory cookie jsou zásadní pro fungování našich stránek a jejich smazání nebo zakázání zhorší funkčnost stránek.


Sledování mobilních zařízení

Některé stránky Radiometer jsou k dispozici buď jako mobilní aplikace, nebo jako mobilní stránky, které můžete používat na svém mobilním zařízení.

Pokud k přístupu a používání stránek Radiometer používáte mobilní zařízení, můžeme kromě informací popsaných výše shromažďovat i další informace týkající se konkrétního zařízení: ID zařízení nebo reklamní ID, typ zařízení, typ hardwaru, adresu řízení přístupu na médium („MAC adresu“), mezinárodní identifikaci mobilních zařízení („IMEI“), verzi mobilního operačního systému, platformu používanou k přístupu nebo stažení stránek Radiometer (např. Apple, Google, Amazon, Windows), údaje o umístění a informace o používání vašeho zařízení a o používání stránek Radiometer.


Informace shromažďované z jiných zdrojů

Můžeme spojovat informace o vás z návštěvy jedné ze stránek Radiometeru s informacemi o vás z návštěv jiných stránek Radiometeru. Můžeme rovněž spojovat informace o vás, které shromažďujeme prostřednictvím stránek Radiometer, s informacemi, které jsme získali offline, jakož i s informacemi, které nám poskytly třetí strany.


Jak vaše informace používáme

Vaše osobní údaje používáme, abychom vám poskytli produkty a služby Radiometer, které požadujete, ke komunikaci s vámi, ke zlepšení vaši zkušenosti s používáním stránek provozní společnosti, abychom obecně vylepšovali své produkty a služby a pro jiné interní obchodní účely.

Tato použití mohou zahrnovat zaznamenávání, organizaci, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změnu, vyhledávání, projednávání, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, uspořádání nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být uchovávány po dobu pěti let od naší poslední interakce s vámi. Po takovém okamžiku budou údaje archivovány pouze po takovou dobu, jaká je přiměřeně nezbytná pro účely stanovené výše, a to v souladu s platnými zákony.

Poskytnutí produktů a služeb, které požadujete

Pokud se rozhodnete zakoupit produkt nebo využívat naše služby, použijeme osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím stránek provozní společnosti k tomu, abychom mohli spravovat objednávky a faktury, zpracovávat platby, odpovídat na vaše dotazy, poskytovat vám služby, které požadujete, a nabízet vám optimální zákaznickou zkušenost.


Marketing

Můžete také dostávat marketingová sdělení od Radiometeru a jejích přidružených společností, například nabídky týkající se produktů nebo služeb souvisejících se společností Radiometer, pozvánky k účasti na průzkumech o našich produktech nebo oznámení o zvláštních propagačních akcích. V takových případech pro zasílání marketingových sdělení využijeme vaše kontaktní a jiné osobní údaje.


Přizpůsobené uživatelské zkušenosti

Osobní údaje, které poskytnete, mohou být použity k vytvoření nabídek, informací nebo služeb přizpůsobených na míru vašim zájmům a preferencím. Rovněž můžeme použít vaši IP adresu a údaje, které automaticky získáváme pomocí souborů cookie nebo podobných technologií sledování, abychom usnadnili používání a procházení stránek Radiometer a přizpůsobili obsah poskytovaný na stránkách Radiometer  tím, že budeme předvídat informace a služby, které by vás mohly zajímat.

Vylepšení obchodní činnosti a produktů

Za účelem zjištění nových skutečností, které by mohly Radiometeru pomoci lépe porozumět potřebám zákazníků a vylepšovat, vyvíjet a hodnotit produkty, služby, materiály a programy, Radiometer analyzuje údaje, které jste poskytli. Pro tyto účely Radiometer nepoužívá údaje, které vás mohou přímo identifikovat.

Analýza a vylepšování stránek

Informace o používání stránek provozní společnosti, které nám poskytnete, a informace, které shromažďujeme automaticky, můžeme použít ke sledování vzorů a předvoleb, a to z důvodu vylepšování, analýzy a optimalizace stránek.

Právní základ pro zpracování

Podle evropských zákonů o ochraně údajů musí mít Radiometer právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Právní základ, který platí v daném případě, bude záviset na tom, pro jaký specifický účel popsaný výše Radiometer vaše osobní údaje zpracovává:

• 
V některých případech může Radiometer požádat o váš souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete souhlas poskytnout, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování údajů, které již proběhlo. 

• V jiných případech může být zpracování vašich osobních údajů nutné, abychom dodrželi platné zákony nebo předpisy nebo z důvodu plnění smlouvy, jejímž jste subjektem. Možná nebudete moci toto zpracování zrušit, nebo může vaše rozhodnutí o zrušení ovlivnit naši schopnost plnit smluvní závazky vůči vám.

• V jiných případech může Radiometer zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů Radiometeru týkající se komunikace s vámi o našich produktech a službách a o vědeckém výzkumu a vzdělávacích příležitostech. Máte právo zrušit veškeré takové zpracovávání vašich osobních údajů. To lze učinit tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“. 


Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami pouze tak, jak je popsáno níže. Neprodáváme ani nepronajímáme osobní údaje třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely.

Reklama třetích stran a online behaviorální reklama

Na webových stránkách a v mobilních službách třetích stran vám mohou být zobrazovány online reklamy na produkty a služby Radiometer, které jsou přizpůsobeny vám na míru, například na základě informací, které poskytnete Radiometeru nebo webové stránce třetí strany, kterou jste navštívili, vaší činnosti, nákupů nebo zájmů. Tyto typy přizpůsobených online reklam mohou pocházet z několika zdrojů, jako například:

S našimi poskytovateli reklamních služeb můžeme sdílet údaje o vás, které vás neidentifikují a které jsme získali pomocí souborů cookie a dalších technologií sledování na stránkách Radiometer.

Některé stránky Radiometeru mohou využívat online behaviorální reklamy (to je někdy nazýváno opětovná cílená reklama nebo zájmově orientovaná reklama). Takové stránky můžete rozpoznat prostřednictvím odkazu „Možnosti reklamy“ v patičce stránky.

Naši partneři v oblasti reklamních sítí mohou umístit a používat soubory cookie na stránkách Radiometer a na jiných webových stránkách třetích stran, aby shromáždili informace o vašich aktivitách a zobrazili vám online reklamy na základě vašich zájmů. Když vám bude zobrazena online behaviorální reklama provozní společnosti, uvidíte ikonu „Možnosti reklamy“.

Kliknutím na ikonu nebo odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, kde budete moci upravit nebo zrušit používání údajů o historii prohlížení, které se používají pro zobrazování online behaviorálních reklam. Pokud toto používání údajů zrušíte, mohou se vám i nadále zobrazovat reklamy online, včetně reklam od provozní společnosti, které jsou založené na jiných informacích (např. na obsahu stránky spíše než vašich předchozích kliknutích).

V některých případech mohou být údaje týkající se vaší historie procházení shromažďovány externími zadavateli reklam, ale ti tyto údaje nepoužijí k tomu, aby zobrazovali reklamy, které jsou založeny na vašem předchozím procházení. Můžete se rovněž odhlásit nyní kliknutím zde.

Některé internetové prohlížeče mohou vysílat signály „zákazu sledování“ na webové stránky, s nimiž prohlížeč komunikuje. K datu účinnosti tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebyly dosud stanoveny žádné standardy pro to, jak na tyto signály reagovat. Proto Radiometer v současné době na tyto signály nereaguje. Jak bylo uvedeno výše, můžete zrušit používání vaší historie procházení k zobrazování online reklamy zadavateli reklam, a to tak, že navštívíte možnosti reklamy.

Přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé

Spolupracujeme s dodavateli a přidruženými společnostmi, které nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost a pro které může být v rámci poskytování služeb Radiometeru nezbytně nutný přístup k vašim osobním údajům.

Těmto stranám neposkytneme oprávnění používat vaše osobní údaje pro jakýkoliv účel, který nesouvisí s obchodní činností provozní společnosti a jejích přidružených společností a nebudeme sdílet osobní údaje ze zemí, které vyžadují souhlas, s výjimkou případů, kdy byl předem získán souhlas se sdílením s přidruženými společnostmi. Požadujeme, aby tyto strany nakládaly s vašimi osobními údaji v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Stránky společných značek

Můžeme uzavírat partnerství s jinými společnostmi, abychom vám poskytovali obsah nebo služby na základě společné značky neboli „co-brandingu“. Na stránce společných značek na obrazovce uvidíte logo provozní společnosti a logo našeho partnera. Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů našich partnerů, protože se mohou v určitých aspektech lišit od těch našich. Přečtení těchto zásad vám pomůže informovaně se rozhodnout, zda na daných stránkách poskytnete své údaje.

Zprávy o produktech

Pokud kontaktujete Radiometer ohledně své zkušenosti s používáním některého našeho produktu, můžeme informace, které poskytnete, použít při předkládání zpráv příslušným státním regulačním orgánům, jak je požadováno právními předpisy.

Zákonná práva a povinnosti

Za určitých omezených okolností může být Radiometer povinen poskytnout vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo požadavku, jakož i dodržení všech povinností poskytnout státním regulačním úřadům oznámení o bezpečnosti našich produktů, nebo v souvislosti s prodejem nebo převodem jedné z našich produktových řad nebo divizí, která zahrnuje služby poskytované jednou nebo více stránkami Radiometer.

V takových případech zavedeme vhodná opatření, aby byly vaše osobní údaje co možná nejvíce chráněny. Vyhrazujeme si proto právo používat osobní údaje k vyšetřování a stíhání uživatelů, kteří poruší naše pravidla nebo kteří se dopustí chování, které je nelegální nebo škodlivé vůči jiným uživatelům nebo jejich majetku.

Změny v organizaci

V případě, že se provozní společnost rozhodne reorganizovat nebo převést obchodní činnost prostřednictvím prodeje, fúze nebo akvizice, může sdílet osobní údaje o vás s kupujícími nebo potenciálními kupujícími. Budeme požadovat, aby kupující nebo potenciální kupující nakládali s těmito osobními údaji způsobem, který bude v souladu s tímto oznámením.


Ochrana osobních údajů dětí

Provozní společnost na svých stránkách vědomě neshromažďuje ani nepoužívá osobní údaje získané přímo od dětí (společnost Daneher definuje „děti“ jako nezletilé osoby mladší 18 let). Vědomě neumožňujeme dětem objednávat naše produkty, komunikovat s námi nebo používat některé z našich služeb online. Pokud jste rodič a zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo údaje, kontaktujte nás pomocí jedné z níže uvedených metod a společně tento problém vyřešíme.


Vaše možnosti ochrany soukromí

Máte právo prohlédnout si a získat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme, a rovněž nás požádat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje o vás. Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu a převést tyto údaje jinému správci údajů. Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky vůči zpracování osobních údajů o vás.

Chcete-li získat přístup k osobním údajům o vás, vznést obavu, podat stížnost nebo požádat o opravu nebo zrušit konkrétní programy, obraťte se na naše oddělení pro ochranu osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Radiometer, které používáte, pomocí kontaktních údajů Radiometer v mobilní aplikaci Radiometer, kterou používáte, nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@radiometer.dk. Rovněž můžete zaslat dopis na následující adresu:
 
Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

Úřad pro ochranu osobních údajů nese odpovědnost za to, že je v České republice dodržován zákon o ochraně osobních údajů. Pro další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, kontaktujte výše zmíněný úřad zde.

Při veškeré komunikaci s Radiometerem prosím uvádějte svou e-mailovou adresu, adresu webové stránky, mobilní aplikace a/nebo konkrétní produkt provozní společnosti, které jste poskytli osobní údaje (např. radiometer.cz), a podrobný popis vašeho požadavku.

Pokud byste chtěli své osobní údaje vymazat, pozměnit nebo opravit a kontaktujete nás e-mailem, uveďte v předmětu e-mailu „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o změnu/opravu“. Na všechny opodstatněné žádosti budeme reagovat včas a pro zpracování určitých požadavků budeme možná potřebovat, abyste potvrdili svou totožnost.


Bezpečnost údajů

Radiometer má zavedena přiměřená technická, administrativní a fyzická opatření, aby zajistila ochranu jakýchkoli osobních údajů získaných prostřednictvím stránek Radiometer. Vždy ale existuje určité riziko, že neoprávnění třetí strana zachytí internetový přenos, nebo že někdo najde způsob, jak narušit naše bezpečnostní systémy.

Vyzýváme vás, abyste byli při zasílání osobních údajů, zejména finančních údajů, přes internet opatrní. Radiometer nemůže zaručit, že k vašim osobním údajům nezískají přístup neoprávněné třetí strany, proto při odesílání osobních údajů na stránky Radiometer musíte posoudit výhody a rizika.


Stránky třetích stran a pluginy sociálních sítí

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na toto oznámení o ochraně osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které mohou odkazovat stránky Radiometer. Stránky Radiometer mohou používat pluginy sociálních sítí (např. tlačítko „To se mi líbí“ z Facebooku, tlačítko „Sdílet na Twitteru“), aby vám umožnily snadno sdílet informace s dalšími osobami.

Když navštívíte stránky Radiometer, může provozovatel pluginu sociální sítě umístit soubor cookie na váš počítač nebo jiné elektronické zařízení. Tento soubor cookie umožní, aby provozovatel rozpoznal osoby, které dříve navštívily naše stránky. Pokud jste při procházení stránek Radiometer přihlášeni na stránce sociální sítě, plugin sociální sítě umožní stránce sociální sítě získat informaci, že jste navštívili stránky Radiometer.

Plugin sociální sítě rovněž umožňuje na stránce sociální sítě sdílet s jinými uživateli sociální sítě informace o vašich aktivitách na stránkách Radiometer. Nastavení tohoto sdílení spravuje stránka sociální sítě a je řízeno jejími zásadami ochrany osobních údajů.


Celosvětový přístup k našim stránkám

Tyto stránky vlastní a provozuje Radiometer v Dánsku, ale k informacím, které poskytnete, mohou mít v souladu s těmito zásadami přístup naše přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé v jiných zemích. Dále, pokud navštěvujete stránky z jiné země než z Dánska, vaše komunikace s námi bude nevyhnutelně vést k přenosu informací přes mezinárodní hranice.

Úroveň právní ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná; přijmeme však bezpečnostní opatření uvedená v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, abychom uchovali vaše údaje v bezpečí. Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou ukládány a zpracovávány v Dánsku a v jakékoli zemi, do níž můžeme vaše informace převést v rámci našich obchodních činností.

Oznámení pro obyvatele Kalifornie

Na základě určitých omezení podle § 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie mohou obyvatelé Kalifornie požádat, abychom jim poskytli (i) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme sdělili třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu během roku bezprostředně předcházejícího aktuálnímu roku, a (ii) totožnost těchto třetích stran. Obyvatelé Kalifornie, kteří si přejí podat tuto žádost, nás mohou kontaktovat na adrese privacy@radiometer.dk.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje používáme pouze způsobem popsaným v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou platné v době, kdy jsme od vás informace získali, nebo takovým způsobem, k jakému jste nám poskytli souhlas. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů s ohledem na příslušné požadavky na souhlas.

Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce s novým datem účinnosti. Radiometer vám doporučuje, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a dozvěděli se tak o případných změnách. Veškeré osobní údaje shromažďované během vašeho používání stránek Radiometer budou zpracovávány v souladu s aktuálně zveřejněnými zásadami ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení

Radiometer (dále jen „Radiometer“), společně se svými přidruženými a dceřinými společnostmi, respektuje vaše soukromí, cení si vztahu k vám a zavázala se chránit vaše osobní údaje. Chápeme, že ochrana osobních údajů našich zákazníků a návštěvníků webových stránek Radiometer je důležitá. Způsob, jakým osobní údaje používáme, se řídí zásadami ochrany osobních údajů a navštěvováním a používáním webových stránek Radiometer souhlasíte, že se na vás budou vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při zadávání informací, které vás mohou osobně identifikovat, na webové stránky provozní společnosti, neexistuje absolutní záruka bezpečnosti, ačkoli má provozní společnost zavedena ochranná opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu nebo zachycení informací. V NEPRAVDĚPODOBNÉM PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K ZACHYCENÍ INFORMACÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU I PŘES NAŠE ÚSILÍ O OCHRANU ÚDAJŮ, NEBUDE RADIOMETER ODPOVĚDNÝ ZA TAKOVÉ ZACHYCENÍ INFORMACÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, NEBO ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), KTERÉ ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL UTRPÍ, A TO I TEHDY, POKUD RADIOMETER JIŽ PŘEDTÍM BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. RADIOMETER NEZARUČUJE, A TO ANI VÝSLOVNĚ, ANI IMPLICITNĚ, ŽE INFORMACE POSKYTNUTÉ JAKÝMKOLI ZÁKAZNÍKEM NEBUDE MOŽNÉ ZACHYTIT NEBO K NIM ZÍSKAT NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK NESE ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE ZACHOVÁ DŮVĚRNOST SVÉHO HESLA.

 

© 2018 Radiometer Medical ApS. All rights reserved.