Datum účinnosti 20. ledna 2023 (poslední aktualizace 24. ledna 2023)

 

O TĚCHTO ZÁSADÁCH

Radiometer si váží vašeho soukromí a ochrany vašich osobních údajů. Tyto zásady („zásady“) vysvětlují, jak společnost Radiometer, její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo spřízněné společnosti, jejichž úplný seznam naleznete zde (dále společně jako „Radiometer”, „náš”, „nás,” nebo „my”), shromažďují, používají, sdílejí, předávají a zpracovávají údaje shromážděné od vás nebo o vás.


Osobní údaje” jsou jakékoli informace, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci jednotlivce nebo u kterých lze důvodně očekávat, že budou odkazovat na jednotlivce. To může zahrnovat položky, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, e-mailová adresa, identifikační číslo, adresa internetového protokolu („IP“) elektronického zařízení používaného jednotlivcem nebo jiný identifikační kód (i bez jiných identifikačních údajů). Statistické a neidentifikovatelné metrické údaje nejsou považovány za osobní údaje.

Dceřiná společnost, přidružená společnost nebo spřízněná společnost společnosti Radiometer, se kterou komunikujete, je případně správcem údajů (nebo rovnocenným subjektem podle platných zákonů) odpovědným za zpracování vašich osobních údajů. Seznam příslušných právnických osob, které jednají jako správci údajů, naleznete v příloze 1 těchto zásad.

ROZSAH

Tyto zásady popisují typy osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, zpracovávat nebo zveřejňovat, a způsob, jakým můžete toto zpracování řídit uplatněním příslušných zákonných práv. Tyto zásady se vztahují na online i offline shromažďování informací, včetně vašeho používání námi provozovaných webových stránek nebo subdomén, jakýchkoli mobilních aplikací, když vám poskytujeme produkty nebo služby nebo vás upozorňujeme na potenciální položky zájmu, a v jiných situacích, kdy s námi komunikujete osobně, telefonicky nebo e-mailem, kde jsou tyto zásady zveřejněny nebo je na ně odkazováno.


Může se stát, že vám bude poskytnuto oznámení o ochraně osobních údajů za konkrétních okolností, které je oddělené od těchto zásad, například oznámení o ochraně osobních údajů pro konkrétní činnosti, jako je například nábor. Pokud vám bylo poskytnuto jiné oznámení, platí tato oznámení a naše interakce s vámi se jimi řídí. Pokud poskytnete osobní údaje o jiných stranách, než jste vy, odpovídáte za to, že budou obeznámeny s tím, jak budeme jejich osobní údaje zpracovávat, a případně za získání nezbytných předchozích souhlasů.

Zavazujeme se zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými zákony. Vezměte prosím na vědomí, že pokud si nepřejete poskytnout nám své osobní údaje, některé produkty nebo služby mohou pro vás být nedostupné. Vaše používání kterékoli nebo všech těchto platforem znamená, že jste informováni o našem shromažďování, používání, předávání a zpřístupňování vašich údajů, jak je popsáno v těchto zásadách, v rozsahu povoleném platnými zákony.

ÚDAJE O VÁS

S jednotlivci komunikujeme z mnoha různých důvodů. Tyto interakce mohou vést k tomu, že přímo nebo nepřímo získáme přístup k osobním údajům o vás. Níže uvedená tabulka shrnuje, jak můžeme shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, náš právní základ pro zpracování vašich údajů a potenciální příjemce vašich údajů. Upozorňujeme, že ne všechny případy mohou být za všech okolností použitelné.

OBECNÉ KATEGORIE SHROMAŽĎOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže uvedená tabulka uvádí kategorie a zdroje osobních údajů, které mohou být podle těchto zásad zpracovávány, jakož i účely a právní základy takového zpracování. Upozorňujeme, že položky obsažené v této tabulce může sdílet, přijímat nebo zpracovávat společnost Radiometer, naši partneři, kteří nám pomáhají při poskytování produktů nebo služeb nebo nám pomáhají zlepšovat náš marketing nebo administrativu, praktičtí lékaři (dále jen „PL“), pacienti, osoby se zákonným právem na přístup k osobním údajům a strany zapojené do potenciálních obchodních transakcí.

Identita a kontaktní údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajů
Zdroje osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, profesní licenční čísla, uživatelské jméno a heslo účtu, IP adresa a národní identifikátor poskytovatele nebo číslo státní licence
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho PL, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobovat pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, nabízet nebo poskytovat naše produkty a služby, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, podpory kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů
Jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo, pracovní pozice, profesní licenční čísla, uživatelské jméno a heslo účtu, IP adresa a národní identifikátor poskytovatele nebo číslo státní licence
Zdroje osobních údajů
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho PL, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Účel zpracování osobních údajů
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobovat pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, nabízet nebo poskytovat naše produkty a služby, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, podpory kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Demografické údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajů
Zdroje osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Věk, pohlaví, rodinný stav, postižení a datum narození
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů
Věk, pohlaví, rodinný stav, postižení a datum narození
Zdroje osobních údajů
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Účel zpracování osobních údajů
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Obchodní a finanční údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajů
Zdroje osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Záznamy transakcí, produkty a služby (zakoupené, získané nebo zvažované), požadovaná dokumentace, záznamy o zákaznických službách, historie finančních transakcí, převody hodnot a číslo finančního účtu
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů
Záznamy transakcí, produkty a služby (zakoupené, získané nebo zvažované), požadovaná dokumentace, záznamy o zákaznických službách, historie finančních transakcí, převody hodnot a číslo finančního účtu
Zdroje osobních údajů
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Účel zpracování osobních údajů
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Profesní a vzdělávací údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajů
Zdroje osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pracovní pozice nebo funkce, zaměstnavatel, národní identifikační číslo poskytovatele, pracovní dovednosti, minulá zaměstnání, akademický titul, certifikace, specializované školení, odpovědi na průzkumy a dotazníky a historie přihlášek na naše vzdělávací a školicí akce, profil LinkedIn
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, zajištění kvality bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů
Pracovní pozice nebo funkce, zaměstnavatel, národní identifikační číslo poskytovatele, pracovní dovednosti, minulá zaměstnání, akademický titul, certifikace, specializované školení, odpovědi na průzkumy a dotazníky a historie přihlášek na naše vzdělávací a školicí akce, profil LinkedIn
Zdroje osobních údajů
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Účel zpracování osobních údajů
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, zajištění kvality bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Technické údaje

Příklady zpracovávaných osobních údajů
Zdroje osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů
IP adresy, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, typ zařízení, reklamní ID přidružená k vašemu zařízení (například identifikátor pro inzerci od společnosti Apple (IDFA) nebo inzertní ID pro systém Android (AAID)), datum a čas vašeho použití našich produktů a služeb, jednotné lokátory zdroje nebo adresy URL (tj. adresy webových stránek) navštívené před příchodem a po opuštění našich produktů a služeb, aktivita na našich produktech a službách a odkazující webové stránky nebo aplikace, údaje shromážděné ze souborů cookie nebo jiných podobných technologií a informace o zeměpisné poloze
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů
IP adresy, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, typ zařízení, reklamní ID přidružená k vašemu zařízení (například identifikátor pro inzerci od společnosti Apple (IDFA) nebo inzertní ID pro systém Android (AAID)), datum a čas vašeho použití našich produktů a služeb, jednotné lokátory zdroje nebo adresy URL (tj. adresy webových stránek) navštívené před příchodem a po opuštění našich produktů a služeb, aktivita na našich produktech a službách a odkazující webové stránky nebo aplikace, údaje shromážděné ze souborů cookie nebo jiných podobných technologií a informace o zeměpisné poloze
Zdroje osobních údajů
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Účel zpracování osobních údajů
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem pomoci při lékařském ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

Údaje o zdravotním stavu

Příklady zpracovávaných osobních údajů
Zdroje osobních údajů
Účel zpracování osobních údajů
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Informace o vaší léčbě, včetně vašeho data narození, pohlaví/genderu, dat léčby, lékařské anamnézy a informací o léčbě, pacientem hlášené výsledky (například odpovědi na dotazníky a průzkumy), rentgenové snímky, snímky z magnetické rezonance, lékařské skeny, aktivita uživatelů, obrázky a videa léčebných aktivit, podrobnosti o dokončení a použití léčby a komunikace s vaším poskytovatelem zdravotní péče nebo pacientem, včetně zvukového nebo obrazového záznamu z telezdravotnických sezení, informace o alergiích, informace o zdravotním pojištění a podrobnosti s tím související.
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem lékařského ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů
Informace o vaší léčbě, včetně vašeho data narození, pohlaví/genderu, dat léčby, lékařské anamnézy a informací o léčbě, pacientem hlášené výsledky (například odpovědi na dotazníky a průzkumy), rentgenové snímky, snímky z magnetické rezonance, lékařské skeny, aktivita uživatelů, obrázky a videa léčebných aktivit, podrobnosti o dokončení a použití léčby a komunikace s vaším poskytovatelem zdravotní péče nebo pacientem, včetně zvukového nebo obrazového záznamu z telezdravotnických sezení, informace o alergiích, informace o zdravotním pojištění a podrobnosti s tím související.
Zdroje osobních údajů
Přímo od vás, z vašich zařízení, od našich obchodních partnerů, z veřejně dostupných zdrojů, od vašeho praktického lékaře, od vašich pacientů, od jiných dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností společnosti Radiometer, jak je popsáno zde;
Účel zpracování osobních údajů
Abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby a komunikovat s vámi, provést vaší identifikaci a ověření, přizpůsobit pro vás obsah, odhalovat bezpečnostní incidenty, poskytovat ochranu před škodlivou nebo nezákonnou činností, abychom zajistili správné používání našich produktů a služeb, zlepšovali naše produkty a služby; pro krátkodobé, přechodné použití, administrativní účely, marketing, interní výzkum a vývoj nebo zajištění kvality
Právní základ pro zpracování osobních údajů
Pro účely našich oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu, za účelem splnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrany životně důležitých zájmů, za účelem lékařského ošetření a stanovení diagnózy, zajištění kvality a bezpečnosti zdravotnických produktů/služeb/zařízení, v situaci, kdy jsme požádali o souhlas a obdrželi jej, a pro další účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem v závislosti na typu osobních údajů

 

ZÁKON O PŘENOSITELNOSTI A ODPOVĚDNOSTI ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ (HIPAA)

Pokud jste pacient se sídlem v USA, vezměte prosím na vědomí, že tyto zásady se liší od oznámení o postupech ochrany osobních údajů HIPAA vašeho praktického lékaře, které popisují, jak váš PL používá a zpřístupňuje individuálně identifikovatelné informace o vašem zdraví, které shromažďuje, a také jakékoli další postupy ochrany osobních údajů, které uplatňuje. Na osobní údaje, které obdržíme jménem vašeho praktického lékaře, se tyto zásady nevztahují

SOUHRNNÉ, ANONYMIZOVANÉ A DEIDENTIFIKOVANÉ ÚDAJE

Společnost Radiometer může zpracovávat anonymizované/deidentifikované údaje. Jedná se o údaje, u kterých byly odstraněny vlastnosti, které vás mohou přímo nebo nepřímo identifikovat, takže již nejste identifikovatelní a tyto informace již nejsou považovány za osobní údaje podle zákonů na ochranu údajů. Ve Spojených státech to zahrnuje odstranění identifikátorů z chráněných zdravotních informací požadovaných podle zákona HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2), čímž jsou tyto údaje považovány za deidentifikované. Opíráme se o náš oprávněný obchodní zájem, vědecký nebo historický výzkum a/nebo statistické účely, souhlas nebo jiné účely, které mohou být vyžadovány nebo povoleny zákonem jako právní základ pro anonymizaci osobních údajů.

Můžeme také získávat a používat určité typy kombinovaných datových souborů, jako jsou demografické údaje, pro jakýkoli účel („souhrnné údaje”). Souhrnné údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, avšak přímo ani nepřímo neodhalují vaši identitu. Můžeme například provést souhrn určitých vašich údajů souvisejících s informačními technologiemi s údaji ostatních, abychom vypočítali procento uživatelů, kteří přistupují k určité funkci na našem webu. Souhrnné údaje můžeme používat pro jakýkoli účel bez omezení. Pokud však znovu zkombinujeme nebo znovu propojíme souhrnné údaje s vašimi osobními údaji tak, že by vás mohly přímo nebo nepřímo identifikovat, budeme s kombinovanými údaji nakládat jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s těmito zásadami.

KOMBINOVÁNÍ INFORMACÍ

Informace, které shromažďujeme na webu, kombinujeme s informacemi, které od vás dostáváme osobně, e-mailem nebo prostřednictvím jiných forem komunikace. Informace, které nám poskytnete, také kombinujeme s informacemi, které získáváme od třetích stran, poskytovatelů služeb, veřejně dostupných zdrojů a našich dceřiných společností, přidružených společností nebo spřízněných společností.

ÚDAJE SHROMAŽĎOVANÉ OD DĚTÍ

Naše stránky a aplikace jsou určeny pro dospělé. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 17 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo informace, můžete nám poslat e-mail nebo napsat prostřednictvím údajů uvedených v části „Kontaktujte nás“ níže.

ULOŽENÍ INFORMACÍ

Vaše údaje můžeme předávat do USA, Kanady, Indie, členských států Evropské unie, Spojeného království nebo jiných zemí, zpracovávat je tam a uchovávat. Naše přidružené společnosti nebo jiní poskytovatelé služeb třetích stran mohou také předávat vaše údaje do USA nebo jiných zemí, zpracovávat je tam a uchovávat. Naše stránky a podniky mohou podléhat zákonům USA, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako zákony ve vaší zemi.

PŘESHRANIČNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, než je země, ve které byly vaše osobní údaje původně shromážděny. Když předáváme vaše osobní údaje tímto způsobem, podnikáme kroky k tomu, aby vaše údaje byly chráněny v souladu se zákony a požadavky ve vaší zemi, včetně požadavků, které se vztahují na přeshraniční předání údajů. Zavádíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku ochrany vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Stejně jako u všech webových stránek, aplikací, produktů a služeb bohužel nemůžeme vždy zaručit bezpečnost shromážděných údajů.

PRODEJ NEBO PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud se podílíme na prodeji nebo převodu všech nebo některých našich obchodních aktiv nebo činností prostřednictvím transakce s akciemi nebo aktivy, mohou být vaše osobní údaje předány nabývající organizaci, která bude muset při nakládání s vašimi osobními údaji přijmout alespoň stejné nebo vyšší standardy péče. Pokud by k takovému prodeji nebo převodu došlo, budete o tom informováni, pokud to vyžaduje zákon, a můžete svůj souhlas odvolat nebo případně uplatnit jakákoli jiná zákonně dostupná práva, jak je podrobně uvedeno v části „Práva a volby“ těchto zásad, pokud jde o zpracování a používání vašich osobních údajů nabyvatelem.

SOUBORY COOKIE, WEBOVÉ MAJÁKY A JINÉ NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ

Jak je uvedeno v tabulce výše, vaše interakce s našimi webovými stránkami je dalším zdrojem pro shromažďování vašich údajů. Můžeme používat soubory „cookies“, webové majáky a další technologie, které nám pomohou vyhodnotit a zlepšit obsah nebo funkce produktů nebo služeb, které poskytujeme. Vaše údaje shromažďujeme několika způsoby:

 • Webové majáky
 • Pixely
 • Značky
 • Sledovací soubory cookie
 • Marketingové soubory cookie
 • Analytické soubory cookie
 • Soubory cookie sociálních médií


Naše Zásady používání souborů cookie  poskytují podrobnější informace o tomto tématu a o tom, jak používáme soubory cookie, abychom zlepšili vaše zkušenosti a poskytli vám lepší služby.

ODKAZY A NÁSTROJE TŘETÍCH STRAN

Na našich platformách můžeme odkazovat na jiné stránky nebo aplikace, které nemáme pod kontrolou. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na platformu, kterou nemáme pod kontrolou. Tyto zásady se nevztahují na postupy ochrany osobních údajů dané webové stránky nebo platformy. Pečlivě si přečtěte zásady ochrany osobních údajů jiných společností. Za tyto třetí strany neneseme odpovědnost. Naše stránky mohou také poskytovat obsah třetích stran, který obsahuje jejich vlastní soubory cookie nebo technologie sledování. Používání těchto technologií nekontrolujeme.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytně nutnou k provedení účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny, nebo po dobu předepsanou platnými zákony, podle toho, která doba je delší. Při zvažování toho, jak dlouho vaše osobní údaje uchovávat, se berou v úvahu následující faktory:

 • potenciální riziko újmy, pokud by se údaje staly předmětem neoprávněného použití nebo zveřejnění,
 • objem a citlivost osobních údajů,
 • platné právní požadavky a
 • zda se okolnosti změnily tak, že účelů, pro které byly osobní údaje shromážděny, lze dosáhnout jinými prostředky.

Jakmile uchovávání vašich osobních údajů již není vyžadováno, údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jak je podrobně uvedeno výše.

VAŠE PRÁVA A VOLBY

Některé jurisdikce poskytují jednotlivcům práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tato práva nejsou dostupná pro každého a nemusí nutně platit ve všech situacích. V závislosti na platném právu nebo právním základu můžete mít právo:
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si přístup ke svým osobním údajům,
 • požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo zastaralé,
 • požadovat výmaz/odstranění vašich osobních údajů,
 • odvolat souhlas s budoucím zpracováním, pokud jsme osobní údaje zpracovávali na základě vašeho souhlasu,
 • požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, včetně omezení prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů,
 • požadovat předání vašich osobních údajů vám nebo třetí straně,
 • odmítnout určitá předání třetím stranám.

Chcete-li uplatnit právo, o kterém se domníváte, že na něj můžete mít podle platných zákonů nárok, můžete nás kontaktovat přímo e-mailem na adrese privacy@radiometer.dk nebo písemně na adresu


Radiometer Medical ApS
Attn: Legal & Compliance (Privacy office)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.

Před splněním vaší žádosti možná budeme muset ověřit vaši identitu, nebo můžeme v souladu s platnými zákony vyřízení vašeho příspěvku odmítnout. V případě potřeby vás o takových rozhodnutích nebo požadavcích budeme včas informovat.

Obyvatelé Kalifornie.

Naše Oznámení o právech spotřebitelů v Kalifornii poskytuje přehled o tom, jak spotřebitelé v Kalifornii získávají určitá práva na soukromí a ochranu.


Podání stížnosti.

Pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a přejete si podat formální stížnost, můžete se obrátit na místní úřad pro ochranu údajů nebo jiný donucovací orgán.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad nebo našich postupů při zpracování údajů, můžete nám napsat na adresu: Radiometer Medical ApS Attn: Legal & Compliance (Privacy office) Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark.


Případně nám můžete poslat e-mail přímo na adresu privacy@radiometer.dk.

AKTUALIZACE ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Nejaktuálnější kopii naleznete na našich webových stránkách. Pravidelně naše stránky kontrolujte, zda nejsou aktualizovány.

PŘÍLOHA 1

Kliknutím zde zobrazíte tabulku příslušných správců a odpovědných subjektů.

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Potvrďte váš účet u společnosti Radiometer

Zadejte platnou e-mailovou adresu

POKRAČOVAT
Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem prostudoval/a Oznámení o ochraně osobních údajů a porozuměl/a jsem mu.
Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů.
Již jste regostrpván/a
Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů.
Děkujeme vám

Zašleme vám brzo pozvání e-mailem pro přihlášení s použitím Microsoft Azure AD

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka.
Je nám líto

Zdá se, že váš e-mail u nás není registrovaný

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka. Pokud jste již registrován/a, budete přesměrován/a na Microsoft Azure AD k přihlášení s použitím vašich přihlašovacích údajů. Pokud váš e-mail není registrován, klikněte na tlačítko POKRAČOVAT a my vás provedeme procesem přihlášení.
Dříve jsme Vám již odeslali e-mail s pozvánkou

Pro dokončení registrace prosím v zaslaném e-mailu klikněte na „Začínáme“

Radiometer používá Microsoft Azure AD k ověření přístupu zákazníka.
Je nám líto

Nejsme schopni zpracovat váš požadavek z důvodu chyby komunikace

Je nám líto

Zdá se, že tomuto účtu nebyl poskytnut přístup k portálu

Radiometer používá k ověřování uživatelů Microsoft AZURE Active Directory

Radiometer používá AZURE AD k poskytnutí bezpečného přístupu k dokumentům, zdrojům a dalším službám na našem zákaznickém portálu pro zákazníky a partnery.

Pokud vaše organizace již používá AZURE AD, můžete k přístupu na zákaznický portál Radiometer použít stejné přihlašovací údaje.

Klíčové výhody

 • Umožňuje uživatelům použití stávajících přihlašovacích údajů Active Directory
 • Jednoduché přihlašování
 • Používání stejných přihlašovacích údajů pro přístup ke službám v budoucnosti

Vyžádání přístupu<&h3>

Dostanete pozvání k přístupu k našim službám e-mailem, pokud bude váš požadavek schválen.

Když přijmete pozvání a vaše organizace již používá AZURE AD, můžete k přístupu na zákaznický portál Radiometer použít stejné přihlašovací údaje. Jinak Vám bude e-mailem zasláno jednorázové heslo pro přihlášení.

UPOZORNĚNÍ: Souhlas musí být získán v okamžiku shromáždění osobních údajů, pokud je jeho získání považováno za snadné. Pokud existuje část/strana, která shromažďuje další podrobnosti o subjektu, musí být získán souhlas (který vyžaduje činnost ze strany subjektu), který popisuje práva na shromažďování, používání, sdílení a uchovávání dat a práva subjektu údajů.

AKTUALIZOVALI JSME NAŠE OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S ÚČINNOSTÍ OD 19.04.2018.

Tyto zásady ochrany osobních údajů online (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují, jak Radiometer (dále jen „Radiometer“) zpracovává osobní údaje poskytované na webových stránkách, mobilních stránkách, v mobilních aplikacích a dalších digitálních službách a produktech ovládaných Radiometerem, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „stránky Radiometer“). Radiometer je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných zákonů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na tyto zásady o ochraně osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které odkazovaly stránky Radiometer.

Vaše možnosti ochrany soukromí

Máte právo prohlédnout si a získat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme, a rovněž nás požádat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje. Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu a převést tyto údaje jinému správci údajů.

Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky vůči zpracování vašich osobních údajů.

Chcete-li získat přístup k osobním údajům o vás, vznést obavu, podat stížnost nebo požádat o opravu nebo zrušit konkrétní programy, obraťte se na našeho vedoucího pracovníka pro ochranu osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Radiometer, které používáte, pomocí kontaktních údajů Radiometer v mobilní aplikaci Radiometer, kterou používáte, nebo zašlete e-mail na adresu privacy@radiometer.dk. Rovněž můžete zaslat dopis na následující adresu:

Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

Úřad pro ochranu osobních údajů nese odpovědnost za to, že je v České republice dodržován zákon o ochraně osobních údajů. Pro další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, kontaktujte výše zmíněný úřad zde.


Bezpečnost

Radiometer má zavedena opatření pro ochranu a zabezpečení osobních údajů, ale při sdílení osobních údajů online vždy existuje určité riziko, že k vašim informacím získá přístup neoprávněná třetí strana.


Celosvětový přístup k našim stránkám

Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou shromažďovány, ukládány a zpracovávány v Dánsku a v jakékoli zemi, do níž můžeme vaše informace převést v rámci našich obchodních činností. Radiometer může převést osobní údaje o vás svým přidruženým společnostem po celém světě.

Tyto přidružené společnosti mohou dále převést osobní údaje o vás svým přidruženým společnostem. Některé přidružené společnosti se nemusí nacházet v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů. Od všech přidružených společností ale vyžadujeme, aby nakládaly s osobními údaji způsobem, který je v souladu s tímto oznámením. Pro více informací ohledně ochranných opatření, která jsme zavedli pro přeshraniční převody osobních údajů, nás prosím kontaktujte pomocí údajů poskytnutých v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“.


Změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujte, protože můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit nebo aktualizovat s ohledem na příslušné požadavky na souhlas. Veškeré změny budou okamžitě zveřejněny na této stránce společně s novým datem účinnosti v horní části této stránky.


Zásady ochrany osobních údajů online provozní společnosti

Účinné od 19.04.2018
Toto oznámení o ochraně osobních údajů online (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje poskytované na webových stránkách, mobilních stránkách, mobilních aplikacích a dalších digitálních službách a produktech ovládaných společností Radiometer Medical ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dánsko, které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jen „stránky Radiometer“).

Radiometer je správcem údajů pro zpracování osobních údajů podle platných zákonů.
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na tyto zásady ochrany osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které mohou odkazovat stránky Radiometer.


Typy informací, které shromažďujeme online

Typy osobních údajů, které můžeme shromažďovat při vašem používání stránek Radiometer, jsou popsány v této části a zahrnují jak informace, které nám poskytnete, tak informace, které shromažďujeme automaticky při používání stránek Radiometer.

Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů znamenají „osobní údaje“ informace, které umožňují vaši identifikaci nebo které by mohly být k vaší identifikaci přiměřeným způsobem použity. Příklady osobních údajů zahrnují jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.


Informace, které nám poskytnete

Abyste dostávali většinu informací, které jsou k dispozici prostřednictvím stránek provozní společnosti, nemusíte se registrovat ke službě nebo programu. Určitý obsah je ale k dispozici pouze registrovaným nebo identifikovaným uživatelům a bude třeba, abyste si založili profil nebo poskytli určité informace o své osobě, abychom vám mohli danou službu poskytnout.


Osobní údaje, které poskytnete při návštěvě stránek Radiometer

Radiometer shromažďuje osobní údaje, které poskytnete na webových stránkách Radiometeru, například při nákupu produktu, přihlášení k zasílání marketingových produktů a informací, kontaktování zákaznického servisu Radiometeru nebo odpovědi na dotazníky nebo průzkumy Radiometeru. Tyto údaje mohou zahrnovat:
Kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa
Registrační údaje, jako je vaše uživatelské jméno a heslo
Informace o odměně, když poskytnete Radiometeru služby jako zdravotnický pracovník
Informace o zaměstnání, vzdělání a další základní informace, když žádáte o přijetí do pracovního poměru u Radiometeru
Platební údaje (jako jsou údaje o bance, číslo platební karty, datum vypršení platnosti, doručovací adresa a fakturační adresa)
Obsah, který případně poskytnete (například když vyplníte online kontaktní formulář nebo zašlete jiné informace).


Osobní údaje, které sdílíte během dalších interakcí s Radiometerem

Na Radiometer se můžete obrátit, abyste nám položili dotazy, prodiskutovali své obavy nebo nahlásili problémy týkající se našich produktů. Pokud komunikujete s Radiometerem nebo si vyžádáte údaje, můžete být vyzváni k poskytnutí svých kontaktních údajů a jakýkoli osobních údajů, které jsou relevantní pro vaši žádost.

Informace, které mohou být shromažďovány automaticky
Při vašem používání stránek Radiometer můžeme rovněž automaticky shromažďovat určité informace o používání a zařízeních, jak je popsáno níže.

IP adresa

Pokud navštívíte stránky Radiometer, můžeme zaznamenat adresu internetového protokolu („IP adresu“) vašeho počítače nebo jiného elektronického zařízení. IP adresa identifikuje elektronické zařízení, které používáte k přístupu na stránky, což vám umožňuje udržovat komunikaci s vaším počítačem při vašem pohybu na stránkách Radiometer a přizpůsobovat obsah.

Soubory cookie a další technologie sledování

Rovněž shromažďujeme informace o vašem používání stránek Radiometer prostřednictvím technologií sledování, jako jsou soubory cookie a webové majáky. „Soubor cookie“ je jedinečný číselný kód, který je převeden do vašeho počítače, aby sledoval vaše zájmy a preference a rozpoznal vás, když se na stránky Radiometer vrátíte.

„Webový maják“ je průhledný grafický obrázek umístěný na webových stránkách, v e-mailu nebo reklamě, který umožňuje např. sledování aktivity uživatele a provozu na stránkách. Tyto technologie nám pomáhají zapamatovat si vaše preference a umožňují nám zobrazit vám obsah a funkce, které vás nejvíce zajímají, na základě údajů o „klikání“, které zachycují vaše předchozí aktivity na stránkách Radiometer.

Využíváme obsahové reklamy Google (jako je například služba retargeringu v Google Analytics, přehledy zobrazení v Obsahové síti Google, integrace služby DoubleClick Campaign Manager a přehledy demografických údajů a zájmů Google Analytics) k tomu, abychom (1) zobrazovali naše reklamy na jiných webových stránkách na základě vašich předchozích návštěv stránek provozní společnosti a (2) lépe porozuměli našemu zobrazení reklamy a používání služeb reklamy.

V souvislosti se službou přehledů demografických údajů a zájmů Google Analytics můžeme v Google Analytics použít údaje ze zájmových reklam Google nebo údaje publika třetích stran (jako je věk, pohlaví a zájmy), abychom pochopili a vylepšili naše marketingové kampaně a obsah stránek. 

Některé naše online reklamy se uskutečňují pomocí obsahových reklam Google. Jako součást tohoto programu využíváme funkce Google Analytics, jako je retargeting. V souvislosti s touto funkcí a dalšími funkcemi nabízenými reklamními sítěmi můžeme my a provozovatelé reklamních sítí, včetně společnosti Google, používat soubory cookie třetích stran – a v některých případech soubory cookie první strany (například cookie Google Analytics –, abychom vás informovali, optimalizovali a zobrazovali reklamy v rámci internetu, a to na základě předchozích návštěv uživatele na stránkách Radiometer.

Při vaší návštěvě stránek Radiometer vám můžeme zobrazovat i reklamy od některých našich přidružených společností. 

Z reklam Google se můžete odhlásit, když navštívíte http://www.google.com/ads/preferences. Pokud si nepřejete, aby služba Google Analytics používala vaše údaje, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics na stránkách pro odhlášení ze služby Google Analytics

Stránky Radiometer nejsou navrženy tak, aby reagovaly na signály „zákazu sledování“ přijímané z prohlížečů.
Pro více informací o souborech cookie a dalších technologiích sledování, včetně toho, jak je zakázat, navštivte prosím http://www.allaboutcookies.org/.

Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory cookie jsou zásadní pro fungování našich stránek a jejich smazání nebo zakázání zhorší funkčnost stránek.


Sledování mobilních zařízení

Některé stránky Radiometer jsou k dispozici buď jako mobilní aplikace, nebo jako mobilní stránky, které můžete používat na svém mobilním zařízení.

Pokud k přístupu a používání stránek Radiometer používáte mobilní zařízení, můžeme kromě informací popsaných výše shromažďovat i další informace týkající se konkrétního zařízení: ID zařízení nebo reklamní ID, typ zařízení, typ hardwaru, adresu řízení přístupu na médium („MAC adresu“), mezinárodní identifikaci mobilních zařízení („IMEI“), verzi mobilního operačního systému, platformu používanou k přístupu nebo stažení stránek Radiometer (např. Apple, Google, Amazon, Windows), údaje o umístění a informace o používání vašeho zařízení a o používání stránek Radiometer.


Informace shromažďované z jiných zdrojů

Můžeme spojovat informace o vás z návštěvy jedné ze stránek Radiometeru s informacemi o vás z návštěv jiných stránek Radiometeru. Můžeme rovněž spojovat informace o vás, které shromažďujeme prostřednictvím stránek Radiometer, s informacemi, které jsme získali offline, jakož i s informacemi, které nám poskytly třetí strany.


Jak vaše informace používáme

Vaše osobní údaje používáme, abychom vám poskytli produkty a služby Radiometer, které požadujete, ke komunikaci s vámi, ke zlepšení vaši zkušenosti s používáním stránek provozní společnosti, abychom obecně vylepšovali své produkty a služby a pro jiné interní obchodní účely.

Tato použití mohou zahrnovat zaznamenávání, organizaci, strukturování, uchovávání, přizpůsobení nebo změnu, vyhledávání, projednávání, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jiné zpřístupnění, uspořádání nebo kombinování, omezení, vymazání nebo zničení osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být uchovávány po dobu pěti let od naší poslední interakce s vámi. Po takovém okamžiku budou údaje archivovány pouze po takovou dobu, jaká je přiměřeně nezbytná pro účely stanovené výše, a to v souladu s platnými zákony.

Poskytnutí produktů a služeb, které požadujete

Pokud se rozhodnete zakoupit produkt nebo využívat naše služby, použijeme osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím stránek provozní společnosti k tomu, abychom mohli spravovat objednávky a faktury, zpracovávat platby, odpovídat na vaše dotazy, poskytovat vám služby, které požadujete, a nabízet vám optimální zákaznickou zkušenost.


Marketing

Můžete také dostávat marketingová sdělení od Radiometeru a jejích přidružených společností, například nabídky týkající se produktů nebo služeb souvisejících se společností Radiometer, pozvánky k účasti na průzkumech o našich produktech nebo oznámení o zvláštních propagačních akcích. V takových případech pro zasílání marketingových sdělení využijeme vaše kontaktní a jiné osobní údaje.


Přizpůsobené uživatelské zkušenosti

Osobní údaje, které poskytnete, mohou být použity k vytvoření nabídek, informací nebo služeb přizpůsobených na míru vašim zájmům a preferencím. Rovněž můžeme použít vaši IP adresu a údaje, které automaticky získáváme pomocí souborů cookie nebo podobných technologií sledování, abychom usnadnili používání a procházení stránek Radiometer a přizpůsobili obsah poskytovaný na stránkách Radiometer  tím, že budeme předvídat informace a služby, které by vás mohly zajímat.

Vylepšení obchodní činnosti a produktů

Za účelem zjištění nových skutečností, které by mohly Radiometeru pomoci lépe porozumět potřebám zákazníků a vylepšovat, vyvíjet a hodnotit produkty, služby, materiály a programy, Radiometer analyzuje údaje, které jste poskytli. Pro tyto účely Radiometer nepoužívá údaje, které vás mohou přímo identifikovat.

Analýza a vylepšování stránek

Informace o používání stránek provozní společnosti, které nám poskytnete, a informace, které shromažďujeme automaticky, můžeme použít ke sledování vzorů a předvoleb, a to z důvodu vylepšování, analýzy a optimalizace stránek.

Právní základ pro zpracování

Podle evropských zákonů o ochraně údajů musí mít Radiometer právní základ pro zpracování vašich osobních údajů. Právní základ, který platí v daném případě, bude záviset na tom, pro jaký specifický účel popsaný výše Radiometer vaše osobní údaje zpracovává:

• 
V některých případech může Radiometer požádat o váš souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se rozhodnete souhlas poskytnout, můžete jej kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování údajů, které již proběhlo. 

• V jiných případech může být zpracování vašich osobních údajů nutné, abychom dodrželi platné zákony nebo předpisy nebo z důvodu plnění smlouvy, jejímž jste subjektem. Možná nebudete moci toto zpracování zrušit, nebo může vaše rozhodnutí o zrušení ovlivnit naši schopnost plnit smluvní závazky vůči vám.

• V jiných případech může Radiometer zpracovávat vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů Radiometeru týkající se komunikace s vámi o našich produktech a službách a o vědeckém výzkumu a vzdělávacích příležitostech. Máte právo zrušit veškeré takové zpracovávání vašich osobních údajů. To lze učinit tak, že nás kontaktujete, jak je popsáno v části „Vaše možnosti ochrany soukromí“. 


Informace, které sdílíme

Vaše osobní údaje sdílíme se třetími stranami pouze tak, jak je popsáno níže. Neprodáváme ani nepronajímáme osobní údaje třetím stranám pro jejich vlastní marketingové účely.

Reklama třetích stran a online behaviorální reklama

Na webových stránkách a v mobilních službách třetích stran vám mohou být zobrazovány online reklamy na produkty a služby Radiometer, které jsou přizpůsobeny vám na míru, například na základě informací, které poskytnete Radiometeru nebo webové stránce třetí strany, kterou jste navštívili, vaší činnosti, nákupů nebo zájmů. Tyto typy přizpůsobených online reklam mohou pocházet z několika zdrojů, jako například:

S našimi poskytovateli reklamních služeb můžeme sdílet údaje o vás, které vás neidentifikují a které jsme získali pomocí souborů cookie a dalších technologií sledování na stránkách Radiometer.

Některé stránky Radiometeru mohou využívat online behaviorální reklamy (to je někdy nazýváno opětovná cílená reklama nebo zájmově orientovaná reklama). Takové stránky můžete rozpoznat prostřednictvím odkazu „Možnosti reklamy“ v patičce stránky.

Naši partneři v oblasti reklamních sítí mohou umístit a používat soubory cookie na stránkách Radiometer a na jiných webových stránkách třetích stran, aby shromáždili informace o vašich aktivitách a zobrazili vám online reklamy na základě vašich zájmů. Když vám bude zobrazena online behaviorální reklama provozní společnosti, uvidíte ikonu „Možnosti reklamy“.

Kliknutím na ikonu nebo odkaz budete přesměrováni na webovou stránku, kde budete moci upravit nebo zrušit používání údajů o historii prohlížení, které se používají pro zobrazování online behaviorálních reklam. Pokud toto používání údajů zrušíte, mohou se vám i nadále zobrazovat reklamy online, včetně reklam od provozní společnosti, které jsou založené na jiných informacích (např. na obsahu stránky spíše než vašich předchozích kliknutích).

V některých případech mohou být údaje týkající se vaší historie procházení shromažďovány externími zadavateli reklam, ale ti tyto údaje nepoužijí k tomu, aby zobrazovali reklamy, které jsou založeny na vašem předchozím procházení. Můžete se rovněž odhlásit nyní kliknutím zde.

Některé internetové prohlížeče mohou vysílat signály „zákazu sledování“ na webové stránky, s nimiž prohlížeč komunikuje. K datu účinnosti tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebyly dosud stanoveny žádné standardy pro to, jak na tyto signály reagovat. Proto Radiometer v současné době na tyto signály nereaguje. Jak bylo uvedeno výše, můžete zrušit používání vaší historie procházení k zobrazování online reklamy zadavateli reklam, a to tak, že navštívíte možnosti reklamy.

Přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé

Spolupracujeme s dodavateli a přidruženými společnostmi, které nám pomáhají provozovat naši obchodní činnost a pro které může být v rámci poskytování služeb Radiometeru nezbytně nutný přístup k vašim osobním údajům.

Těmto stranám neposkytneme oprávnění používat vaše osobní údaje pro jakýkoliv účel, který nesouvisí s obchodní činností provozní společnosti a jejích přidružených společností a nebudeme sdílet osobní údaje ze zemí, které vyžadují souhlas, s výjimkou případů, kdy byl předem získán souhlas se sdílením s přidruženými společnostmi. Požadujeme, aby tyto strany nakládaly s vašimi osobními údaji v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Stránky společných značek

Můžeme uzavírat partnerství s jinými společnostmi, abychom vám poskytovali obsah nebo služby na základě společné značky neboli „co-brandingu“. Na stránce společných značek na obrazovce uvidíte logo provozní společnosti a logo našeho partnera. Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů našich partnerů, protože se mohou v určitých aspektech lišit od těch našich. Přečtení těchto zásad vám pomůže informovaně se rozhodnout, zda na daných stránkách poskytnete své údaje.

Zprávy o produktech

Pokud kontaktujete Radiometer ohledně své zkušenosti s používáním některého našeho produktu, můžeme informace, které poskytnete, použít při předkládání zpráv příslušným státním regulačním orgánům, jak je požadováno právními předpisy.

Zákonná práva a povinnosti

Za určitých omezených okolností může být Radiometer povinen poskytnout vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti nebo požadavku, jakož i dodržení všech povinností poskytnout státním regulačním úřadům oznámení o bezpečnosti našich produktů, nebo v souvislosti s prodejem nebo převodem jedné z našich produktových řad nebo divizí, která zahrnuje služby poskytované jednou nebo více stránkami Radiometer.

V takových případech zavedeme vhodná opatření, aby byly vaše osobní údaje co možná nejvíce chráněny. Vyhrazujeme si proto právo používat osobní údaje k vyšetřování a stíhání uživatelů, kteří poruší naše pravidla nebo kteří se dopustí chování, které je nelegální nebo škodlivé vůči jiným uživatelům nebo jejich majetku.

Změny v organizaci

V případě, že se provozní společnost rozhodne reorganizovat nebo převést obchodní činnost prostřednictvím prodeje, fúze nebo akvizice, může sdílet osobní údaje o vás s kupujícími nebo potenciálními kupujícími. Budeme požadovat, aby kupující nebo potenciální kupující nakládali s těmito osobními údaji způsobem, který bude v souladu s tímto oznámením.


Ochrana osobních údajů dětí

Provozní společnost na svých stránkách vědomě neshromažďuje ani nepoužívá osobní údaje získané přímo od dětí (společnost Daneher definuje „děti“ jako nezletilé osoby mladší 18 let). Vědomě neumožňujeme dětem objednávat naše produkty, komunikovat s námi nebo používat některé z našich služeb online. Pokud jste rodič a zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo údaje, kontaktujte nás pomocí jedné z níže uvedených metod a společně tento problém vyřešíme.


Vaše možnosti ochrany soukromí

Máte právo prohlédnout si a získat kopii vašich osobních údajů, které uchováváme, a rovněž nás požádat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné osobní údaje o vás. Máte právo získat údaje, které jste nám poskytli, ve strojově čitelném formátu a převést tyto údaje jinému správci údajů. Můžete také požádat o vymazání vašich osobních údajů nebo o omezení jejich zpracování nebo vznést námitky vůči zpracování osobních údajů o vás.

Chcete-li získat přístup k osobním údajům o vás, vznést obavu, podat stížnost nebo požádat o opravu nebo zrušit konkrétní programy, obraťte se na naše oddělení pro ochranu osobních údajů kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na stránkách Radiometer, které používáte, pomocí kontaktních údajů Radiometer v mobilní aplikaci Radiometer, kterou používáte, nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@radiometer.dk. Rovněž můžete zaslat dopis na následující adresu:
 
Radiometer Medical ApS
Att: Legal & Compliance (Privacy)
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Denmark

Úřad pro ochranu osobních údajů nese odpovědnost za to, že je v České republice dodržován zákon o ochraně osobních údajů. Pro další informace o vašich právech na ochranu osobních údajů, nebo pokud nejste schopni vyřešit problém přímo s námi a chcete podat stížnost, kontaktujte výše zmíněný úřad zde.

Při veškeré komunikaci s Radiometerem prosím uvádějte svou e-mailovou adresu, adresu webové stránky, mobilní aplikace a/nebo konkrétní produkt provozní společnosti, které jste poskytli osobní údaje (např. radiometer.cz), a podrobný popis vašeho požadavku.

Pokud byste chtěli své osobní údaje vymazat, pozměnit nebo opravit a kontaktujete nás e-mailem, uveďte v předmětu e-mailu „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o změnu/opravu“. Na všechny opodstatněné žádosti budeme reagovat včas a pro zpracování určitých požadavků budeme možná potřebovat, abyste potvrdili svou totožnost.


Bezpečnost údajů

Radiometer má zavedena přiměřená technická, administrativní a fyzická opatření, aby zajistila ochranu jakýchkoli osobních údajů získaných prostřednictvím stránek Radiometer. Vždy ale existuje určité riziko, že neoprávnění třetí strana zachytí internetový přenos, nebo že někdo najde způsob, jak narušit naše bezpečnostní systémy.

Vyzýváme vás, abyste byli při zasílání osobních údajů, zejména finančních údajů, přes internet opatrní. Radiometer nemůže zaručit, že k vašim osobním údajům nezískají přístup neoprávněné třetí strany, proto při odesílání osobních údajů na stránky Radiometer musíte posoudit výhody a rizika.


Stránky třetích stran a pluginy sociálních sítí

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky Radiometer, které na toto oznámení o ochraně osobních údajů neodkazují, nebo na webové stránky třetích stran, na které mohou odkazovat stránky Radiometer. Stránky Radiometer mohou používat pluginy sociálních sítí (např. tlačítko „To se mi líbí“ z Facebooku, tlačítko „Sdílet na Twitteru“), aby vám umožnily snadno sdílet informace s dalšími osobami.

Když navštívíte stránky Radiometer, může provozovatel pluginu sociální sítě umístit soubor cookie na váš počítač nebo jiné elektronické zařízení. Tento soubor cookie umožní, aby provozovatel rozpoznal osoby, které dříve navštívily naše stránky. Pokud jste při procházení stránek Radiometer přihlášeni na stránce sociální sítě, plugin sociální sítě umožní stránce sociální sítě získat informaci, že jste navštívili stránky Radiometer.

Plugin sociální sítě rovněž umožňuje na stránce sociální sítě sdílet s jinými uživateli sociální sítě informace o vašich aktivitách na stránkách Radiometer. Nastavení tohoto sdílení spravuje stránka sociální sítě a je řízeno jejími zásadami ochrany osobních údajů.


Celosvětový přístup k našim stránkám

Tyto stránky vlastní a provozuje Radiometer v Dánsku, ale k informacím, které poskytnete, mohou mít v souladu s těmito zásadami přístup naše přidružené společnosti, prodejci a dodavatelé v jiných zemích. Dále, pokud navštěvujete stránky z jiné země než z Dánska, vaše komunikace s námi bude nevyhnutelně vést k přenosu informací přes mezinárodní hranice.

Úroveň právní ochrany osobních údajů není ve všech zemích stejná; přijmeme však bezpečnostní opatření uvedená v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, abychom uchovali vaše údaje v bezpečí. Používáním těchto stránek berete na vědomí, že vaše osobní údaje budou ukládány a zpracovávány v Dánsku a v jakékoli zemi, do níž můžeme vaše informace převést v rámci našich obchodních činností.

Oznámení pro obyvatele Kalifornie

Na základě určitých omezení podle § 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie mohou obyvatelé Kalifornie požádat, abychom jim poskytli (i) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme sdělili třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu během roku bezprostředně předcházejícího aktuálnímu roku, a (ii) totožnost těchto třetích stran. Obyvatelé Kalifornie, kteří si přejí podat tuto žádost, nás mohou kontaktovat na adrese privacy@radiometer.dk.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Osobní údaje používáme pouze způsobem popsaným v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou platné v době, kdy jsme od vás informace získali, nebo takovým způsobem, k jakému jste nám poskytli souhlas. Vyhrazujeme si však právo kdykoli změnit podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů s ohledem na příslušné požadavky na souhlas.

Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce s novým datem účinnosti. Radiometer vám doporučuje, abyste tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali a dozvěděli se tak o případných změnách. Veškeré osobní údaje shromažďované během vašeho používání stránek Radiometer budou zpracovávány v souladu s aktuálně zveřejněnými zásadami ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení

Radiometer (dále jen „Radiometer“), společně se svými přidruženými a dceřinými společnostmi, respektuje vaše soukromí, cení si vztahu k vám a zavázala se chránit vaše osobní údaje. Chápeme, že ochrana osobních údajů našich zákazníků a návštěvníků webových stránek Radiometer je důležitá. Způsob, jakým osobní údaje používáme, se řídí zásadami ochrany osobních údajů a navštěvováním a používáním webových stránek Radiometer souhlasíte, že se na vás budou vztahovat tyto zásady ochrany osobních údajů.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při zadávání informací, které vás mohou osobně identifikovat, na webové stránky provozní společnosti, neexistuje absolutní záruka bezpečnosti, ačkoli má provozní společnost zavedena ochranná opatření, která zabraňují neoprávněnému přístupu nebo zachycení informací. V NEPRAVDĚPODOBNÉM PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K ZACHYCENÍ INFORMACÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU I PŘES NAŠE ÚSILÍ O OCHRANU ÚDAJŮ, NEBUDE RADIOMETER ODPOVĚDNÝ ZA TAKOVÉ ZACHYCENÍ INFORMACÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, NEBO ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), KTERÉ ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL UTRPÍ, A TO I TEHDY, POKUD RADIOMETER JIŽ PŘEDTÍM BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. RADIOMETER NEZARUČUJE, A TO ANI VÝSLOVNĚ, ANI IMPLICITNĚ, ŽE INFORMACE POSKYTNUTÉ JAKÝMKOLI ZÁKAZNÍKEM NEBUDE MOŽNÉ ZACHYTIT NEBO K NIM ZÍSKAT NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ IMPLICITNÍ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. KAŽDÝ ZÁKAZNÍK NESE ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE ZACHOVÁ DŮVĚRNOST SVÉHO HESLA.

 

© 2018 Radiometer Medical ApS. All rights reserved.