Právní doložka

Vyloučení odpovědnosti, práva k duševnímu vlastnictví, prohlášení o ochraně osobních údajů a další relevantní právní informace

Tuto stránku vlastní a spravuje Radiometer Medical ApS, dánská společnost s ručením omezeným, se sídlem na adrese Åkandevej 21, 2700 Brønshøj, Dánsko (dále jen „Radiometer").

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené na této webové stránce jsou zaměřeny na široké publikum v zemích, kde Radiometer působí, a jsou publikovány pouze k informačním účelům.

Proto můžete na této webové stránce nalézt informace o výrobcích a službách, které nejsou dostupné, nebo informace, které nejsou přístupné ve vaší zemi.

Přestože je vynakládáno patřičné úsilí k zajištění, aby informace obsažené na této webové stránce byly úplné, správné a aktuální, neposkytujeme v tomto smyslu žádnou záruku ani garanci, výslovnou ani mlčky předpokládanou.

Radiometer vylučuje svoji odpovědnost za přímou či nepřímou škodu, mimo jiné za veškeré následné škody, vzniklé v důsledku vašeho vstupu na tuto stránku nebo jejího prohlížení, používání informací, které jsou zde obsaženy nebo nemožnosti vstupu na tuto stránku a používání informací, které jsou zde obsaženy, bez ohledu na důvod takové škody a bez ohledu na to, zda Radiometer takovou škodu předpokládal či měl předpokládat, včetně rizika takové škody.

Radiometer může kdykoli přestat publikovat nebo spravovat tuto stránku jako celek nebo její část bez předchozího upozornění.

Oblasti chráněné přihlašovacím heslem

Určité oblasti této webové stránky mohou být přístupné pouze na základě registrace a jsou chráněny zadáním přihlašovacích údajů. Pro přístup do takových oblastí webové stránky mohou platit jiné podmínky používání a uživatelé pak budou požádání o jejich akceptování při registraci.

Radiometer si vyhrazuje právo odmítnout registraci kteréhokoli uživatele bez uvedení důvodu a odmítnout registrovanému uživateli do relevantní oblasti této webové stránky bez uvedení důvodu, zejména když uživatel poruší podmínky používání pro relevantní oblast této webové stránky.

Software ke stažení

Pro veškerý software, který si lze stáhnout z této webové stránky, platí jiné podmínky používání a uživatelé pak budou požádání o jejich akceptování před stažením.

Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami z podmínek používání, musíte zvolit možnost „odmítnout“ a software neinstalovat, nepoužívat a nekopírovat.

Práva k duševnímu vlastnictví

Na obsah této webové stránky se mohou vztahovat autorská práva a další práva k duševnímu vlastnictví a je buď majetkem Radiometer nebo užíván společností Radiometer na základě licence.

Radiometer, logo Radiometer a další ochranné známky používané na této webové stránce jsou ochranné známky Radiometer nebo je Radiometer používá na základě licence.

Není poskytována žádná licence na používání kteréhokoli z těchto práv k duševnímu vlastnictví. Veškeré reprodukování, publikování či jiné používání obsahu vyžaduje předchozí písemný souhlas ze strany společnosti Radiometer.

Odkazy

Odkazy uvedené na této webové stránce pro přístup na jiné stránky jsou poskytnuty pouze pro usnadnění. Při použití odkazu uvedeného na této stránce k přístupu na jinou webovou stránku tuto stránku opouštíte. Webová stránka, na kterou vstupujete, je nezávislá na této stránce a její obsah není pod kontrolou Radiometer.

Radiometer vylučuje veškerou svoji odpovědnost za dostupnost a obsah těchto ostatních webových stránek. Když je odkaz na tuto stránku poskytnut na jiné stránce, Radiometer, pokud to není výslovně uvedeno, neautorizoval ani neschválil odkaz ani obsah takové jiné webové stránky a Radiometer není asociován ani spojen s vlastníkem takové jiné webové stránky.

Soukromí

Radiometer nesbírá informace o tom, kdo navštěvuje tuto stránku.

Pokud se rozhodnete poskytnout osobní informace společnosti Radiometer prostřednictvím této webové stránky, hodláme vás informovat, k čemu zamýšlíme tyto informace použít. Můžete vždy požádat o sdělení, jaké informace o vás Radiometer registruje, o opravu nesprávných informací a abychom tyto informace přestali používat nebo je smazali.

Dodatky

K tomuto právní upozornění může Radiometer kdykoli učinit dodatky bez předchozího upozornění. Aktuální verze tohoto právního upozornění je vždy přístupná z domovské stránky této webové stránky.

Platné právní předpisy a příslušný soud

Veškeré spory pocházející z této webové stránky nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány podle dánského práva, bez ohledu na jeho volbu právních ustanovení a ve sporu bude mít výhradní soudní pravomoc kodaňský soud v Dánsku.

© 2014 Radiometer Medical ApS. Všechna práva vyhrazena.

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Zapomenuté heslo
Uživatel nenalezen
Odeslat
Zaměstnanec Radiometeru? Pro reset hesla zadejte Radiometer uživatelské jméno.
Zaslali jsme vám email pro reset hesla
Resetovat heslo
Heslo změněno
Vyžadována změna hesla
Pro přístup do MyRadiometer prosím změňte heslo.
Heslo změněno