Morální zásadovost a plnění předpisů

Závazek společnosti Radiometer k morální zásadovosti společně s naší dobrou pověstí pro čestnost a poctivost jsou základem našeho nepřetržitého úspěchu.

Trváme na tom, aby naši zaměstnanci pracovali eticky a plně v souladu se všemi příslušnými zákony a v souladu se standardy chování, provozními strategiemi a procedurami.

Radiometer je součástí Danaher Corporation. Čestné jednání je nezbytným základem pro kolektivní úspěch společnosti Danaher. Vytvoření a udržování silné kultury morální zásadovosti a plnění předpisů jsou zásadní při budování špičkového globálního podniku. Kultura morální zásadovosti a plnění předpisů poskytuje společnosti Danaher jasnou konkurenční výhodu. Společnost Danaher má dobrou pověst pro čestné a poctivé jednání s investory, obchodními partnery, zákazníky, společníky a konkurenty.

Tato stránka používá Cookies

Používání cookies
Zapomenuté heslo
Uživatel nenalezen
Odeslat
Zaměstnanec Radiometeru? Pro reset hesla zadejte Radiometer uživatelské jméno.
Zaslali jsme vám email pro reset hesla
Resetovat heslo
Heslo změněno
Vyžadována změna hesla
Pro přístup do MyRadiometer prosím změňte heslo.
Heslo změněno